wersja polska english version

Baza Zasobów Intelektualnych i Technologicznych Politechniki Koszalińskiej

 

Aktualny obszar wyszukiwania:

  • Projekty badawcze krajowe
lupa
Proszę określić sposób wyszukiwania
Temat Słowa kluczowe Opis
Kontakt Źródło finansowania Kierownik projektu
dziedzina techniki:
dyscyplina naukowa: info

Wyniki wyszukiwania:


Popularne słowa kluczowe:

adaptacyjny model powierzchni, aktywa finansowe, aktywa rzeczowe, algorytmy i systemy kryptograficzne, analiza falkowa, analiza numeryczna, analiza stochastyczna i nieliniowa, aproksymacja falkowa, ataki PAA, azot mineralny, azotu, bakterioza pierścieniowa, bezpieczeństwo emisji elektromagnetycznej systemów komputerowych, biologiczne środki ochrony roślin, biomasa, biopaliwa, bramki CMOS, bramki prądowe, chlorki, chłodnictwo, cienkie powłoki węglowe, ciepło spalania, Cl2, Clavibacter, CO, CO2, cyfrowe układy prądowe, dawki, diagnostyka, diody, diody Schottky'ego, dogładzanie, drgania belki na podłożu lepkosprężystym, EDS, efektywność, efektywność energetyczna, ekoenergetyka, ekonomia, elastooptyka, elektronowy mikroskop skaningowy, emisja zanieczyszczeń, erozja hydrostrumieniowa, fermentacja metanowa, foliowe taśmy ścierne, fosfor przyswajalny, foto-Fenton, fotoakustyka, frakcja organiczna, gleba, gospodarstwa domowe rolników, GPS, głowice do mikrowygładzania, heterogeniczny katalizator, homogenizacja, kamera szybkostrzelna, katalizator metalowy, kierunki użytkowania, klimatyzacja, klony, komora wędzarnicza, kompostowanie, kondycjonowanie narzędzi ściernych, krzywe kalibracyjne, materiał biologiczny, materiały opakowaniowe, materiały opakowaniowe wielowarstwowe, materiały trudnoobrabialne, mechatronika, metale ciężkie, metoda elementów skończonych, metoda laserowa, metody pogłębionego utleniania, metody redukcji przepięć, microfinishing, mieszanina polimerów, mikromaszyna wytrzymałościowa, mikrowygładzanie, mini energetyka, mobilne systemy pomiarowe, modelowanie, monitorowanie, nadwyżki ekonomiczne, nadzorowanie, nadzorowanie procesu szlifowania, nagniatanie, nanoinżynieria, nanoszlifowanie, nanowarstwy, nanowygładzanie, naprężenia, naukowa interaktywna telewizja HD, nawierzchnia drogowa, nawóz mineralny, nicienie, nieliniowość fizyczna, NO, NO2, nowe czynniki chłodnicze, nowoczesne maszyny, obraz cyfrowy powierzchni obrobionej, obróbka Inconelu i tytanu, obróbka poprzedzająca, odkształcenia, odpady komunalne, opakowania, opryskiwacz, optymalizacja, osady ściekowe, ośrodek rozdrobniony, pakowanie w modyfikowanej atmosferze i w próżni, parametr termoczuły, parametryoptyczne i rekombinacyjne, parcie czynne, peptrydy antybakteryjne i antygrzybowe, pH, platyna, plon, plon biomasy, podbudowa drogowa, polepszacz gleby „EKO-KOMP”, polichlorowane bifenyle (PCB), pomiary wytrzymałościowe w próżni i różnych temperaturach., Pomorze Środkowe, pompy ciepła, powierzchnie obrobione, powszechna archiwizacja, powłoki nanokompozytowe; tlenki metali i niemetali, poziom wody gruntowej, półprzewodniki, precyzyjne szlifowanie, proces wytłaczania, próchnica, prognozowanie, przechowywanie, przedsiębiorstwa rolnicze, przejściowa impedancja termiczna, przemieszczające się obciążenia, przepięcia, przetwórstwo, przetwórstwo tworzyw wielkocząsteczkowych, przeżywalność nicieni, PVD, rezystancja termiczna, robot przemysłowy, rozdrabnianie tworzyw polimerowych, rozpraszanie światła, rzepak, satelitarna technika laserowa, ściernice o strefowo zróżnicowanej budowie, SEM, siarka, siarki i chloru, sieć bezprzewodowa eduroam, SO2, sterowanie, sterowanie procesem szlifowania, struktura geometryczna powierzchni, suszenie, symulacja, symulacja CFD, system CAD/CAM, systemy energoelektroniczne, szlifowanie, szlifowanie jednoprzejściowe, szlifowanie otworów, szlifowanie powierzchni kształtowych, sztuczna inteligencja, technika laserowa, technologia, TEM, tlenek aluminium, transformata pakietów falkowych, tranzystory bipolarne i polowe, tranzystory JFET, tranzystory MOSFET, tworzywa polimerowe, usuwanie fenolu, usługi kampusowe, warstwa wierzchnia, węglik krzemu, wideokonferencje, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), wierzba energetyczna, wilgotność biomasy, wilgotność zboża, WWA, wysokociśnieniowa struga wodna, wytłaczanie, wytłaczanie autotermiczne, wytłaczarka autotermiczna, wytłaczarka ślimakowa, wytłaczarka tarczowa, wytłaczarka tworzyw sztucznych, właściwości glebowe, właściwości tribologiczne i mechaniczne; rozpylanie magnetronowe, zagęszczenie, zawartość w biomasie popiołu, zeolity naturalne, ziemniak, ziemniaka peptydy antybakteryjne, zjawiska termiczne, żywność, łopatki silników samolotowych


partnerzy

Baza powstała w ramach projektu "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej".
Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (90%) oraz Politechnikę Koszalińską (10%)