wersja polska english version

Baza Zasobów Intelektualnych i Technologicznych Politechniki Koszalińskiej

 

Aktualny obszar wyszukiwania:

  • Działalność statutowa
lupa
Proszę określić sposób wyszukiwania
Temat Słowa kluczowe Opis
Kontakt Kierownik tematu
dziedzina techniki:
dyscyplina naukowa: info

Wyniki wyszukiwania:


Popularne słowa kluczowe:

akumulatory, Al2O3, algorytmy genetyczne, analiza, analiza ekonomiczna, analiza ilościowa, analiza porównawcza, analiza sprawozdań finansowych, analizy fizykochemiczne, AOX, architektury równoległe, badania eksploatacyjne, badania materiałów, belka na podłożu nieliniowym, bioanalityka, biomasa, biomateriały; magnetoelektropolerowanie; warstwa wierzchnia, biosensory, BPM, budownictwo z materiałów naturalnych, budżetowanie działalności, c/a, CAD, CAE, chromatografia, chłodnictwo, ciągi komunikacyjne, cienkie warstwy, cloud computing, czynniki makroekonomiczne, czynniki mikroekonomiczne, czynniki rozwoju, decyzje operatywne i strategiczne, definicja podstawowych pojęć stosowanych w biznesie, dezintegracja materiałów, diagnostyka, DMO, dotacje, drgania, drgania mechaniczne, drogi, dwu-fazowe materiały kompozytowe, dynamika konstrukcji, dynamika podłoża, ekoanalityka, ekotoksykologia, elementy mocy, eliminacja drgań, energia, energooszczędność, erozja hydrostrumieniowa, etyka, etyka biznesu, etyka public relations, Euro2012, Europa, ferroelektryki, finansowanie przedsiębiorstw, fulereny, fundusze Unii Europejskiej, geometria ostrza, gleba, gospodarka, gospodarka osadowa, gospodarka turystyczna, GPS, grunty słabonośne, hałas., HPLC, hydroklasyfikacja, hydrostrumieniowa obróbka powierzchni, hydrostrumieniowe kształtowanie obiektów przestrzennych, instytucje lokalnych i regionalnych rynków pracy, instytucje wspierające, integracja, integracja rynków w Unii Europejskiej, ITIL, jakość powierzchni, jednostki samorządu terytorialnego, kapitał ludzki, karby, kawitacja, klimatyzacja, koagulacja, kompost z osadów ściekowych, kompozyt mineralny, kompozyty, komputerowe wspomaganie projektowania, komunikacja, konstrukcje budowlane, konstrukcje cięgnowe, konstrukcje geotechniczne, konstrukcje stalowe, konstrukcje z betonu, konstrukcje z drewna litego do 40m rozpiętości; korozyjność konstrukcji stalowych i żelbetowych, kontrola czynna, kora wtórna, kręgi, kropki kwantowe, kultura organizacyjna, marketing relacyjny, maszyna, maszyny i urządzenia energetyczne, materiały ceramiczne, małe przedsiębiorstwa, mechanika gruntów, mechanika zmęczenia, mechanizmy zniszczenia, mechatronika, media elektroniczne, metale ciężkie, metoda elementów brzegowych, metoda elementów skończonych, metody optyczne, metody PVD, mikroklimat, model symulacyjny, modele ekonometryczne, modele wektorowo-autoregresyjne, modele z dyskretną zmienną zależną, modelowanie, modelowanie procesów biznesowych, modelowanie systemów, modulatory hormonalne, monitoring, monitorowanie, myśl polityczna, nanocząsteczki metali, nanokompozyty, naprawa, narzędzia PCBN, nasypy, nawierzchnia gruntowa, nawożenie, nawozy mineralne, nowoczesne koncepcje, numeryczna symulacja obróbki wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną, obciążenia fiskalne, obróbka, obszary wiejskie, obsługa klienta, ochrona powierzchniowa, oczyszczanie ścieków, oczyszczanie wody, odnawialne źródła energii, odpadowe kruszywo drobnoziarniste, opakowania, optymalizacja, optymalizacja nieliniowa, optymalizacja obróbki wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną, organizacja, osoby niepełnosprawne, ośrodki przedsiębiorczości, oszczędzanie energii, otolity, pakowanie próżniowe, partnerstwo w gospodarce, PCB, PFRON, planowanie nieliniowe, podwójna warstwa elektryczna, podłoże gruntowe, pole akustyczne, pole elektromagnetyczne, polimery przewodzące, polityka społeczna, Pomorze Środkowe, potencjał, powiązanie procesów ekonomicznych, poziom wody gruntowej, półprzewodniki, PR, proces, procesory sygnałowe, procesy, procesy produkcyjne, prognozowanie, projektowanie, projektowanie układów, promienie twarde, propagacja zakłóceń hydrodynamicznych wzdłuż rurociągów, przedsiębiorczość, przedsiębiorczość akademicka, przedsiębiorstwo, przegroda budowlana, przemieszczające się obciążenie, przepięcia, przetwarzanie i analiza obrazu, przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów i dźwięku, przetwarzanie tworzyw sztucznych, przetworniki a/c, przewodzące polimery, przychody i koszty, public relations, punkty krytyczne skażeń mikrobiologicznych, rachunkowość językiem biznesu, recyklaty, regeneracja ścierniwa, regeneracja ziaren ściernych, region turystyczny, rekultywacja, RLC-metria, rośliny uprawne, rozdrabnianie ziaren ściernych, rozwinięcia falkowe, rozwój, rurociąg, ryby, rynek pracy, rynki finansowe, rządowe programy pomocnicze, SaaS, satelitarna technika laserowa, segmenty rynku, segregacja odpadów stałych, sektor MSP, sektor usług, siedziska, silnik, skaterometria laserowa, skład fazowy, SOA, sorpcja, spektroskopia fotoakustyczna, sposoby pomiaru wartości przedsiębiorstwa, SSE, stateczność, statyka, sterowanie, sterowanie z wykorzystaniem luminancji, sterydy, stopy procentowe, strategie konkurencyjności, struga wodno-ścierna, struktura, struktura geometryczna, struktura majątku, struktura źródeł finansowania, style i metody zarządzania przedsiębiorstwem, substancje organiczne, substancje tłuszczowe i olejowe, surowce rolno-spożywcze, surowiec, symulacja stanów przejściowych, synteza, system automatycznego sterowania, system dokształcania., system edukacji, system ekspertowy, system finansowania zatrudniania osób niepełnosprawnych, system zarządzania jakością, systemy energoelektroniczne, systemy informatyczne, szara strefa, szlifowanie, sztuczna inteligencja, technika laserowa, techniki separacji molekularnej, tempo wzrostu, TLC, transformacja fouriera, tworzenie gron przedsiębiorstw w aktywizacji rynków regionalnych, tworzywo pierwotne, uderzenia hydr, uderzenia hydrodynamiczne w rurociągach, układ dolotowy, układy reprogramowalne, uprawa, ustalanie wyniku działalności gospodarczej, usługi edukacyjne, usługi turystyczne, utylizacja pocisków artyleryjskich, wartość intelektualna, wartość przedsiębiorstwa, wartości niematerialne, wiek, wielomiany adomiana, wierzba energetyczna, woda gruntowa, współczynnik mocy, WWA, wyciągi roślinne, wymiana ciepła i masy w przegrodach budowlanych, wymienniki ciepła, wypłukiwanie materiałów wybuchowych, wysokociśnieniowa obróbka hydrostrumieniowa powierzchni, wysokociśnieniowa obróbka wodno-ścierna, wysokociśnieniowa struga hybrydowa, wysokociśnieniowa struga wodna, wysokociśnieniowa struga wodno-lodowa, wysokociśnieniowa struga wodno-ścierna, wysokociśnieniowa struga wody, wytrzymałość materiałów, wyważanie dynamiczne, wzmacnianie, wzmacnianie gruntów słabych, właściwości mechaniczne materiałów, właściwości tribologiczne, zafałszowania, Zakład Pracy Chronionej, zamykarka próżniowa, zanieczyszczenia, zanieczyszczenia mikrobiologiczne, zarządzanie, zarządzanie jakością, zarządzanie potencjałem organizacyjnym, zarządzanie projektami, zarządzanie techniką rolniczą;. uprawy ekologiczne; technika rolnicza; biologiczne środki ochrony roślin; uprawa ziemniaka jadalnego; biomasa na cele , zarządzanie wiedzą, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie zmianami, zatrudnianie osób niepełnosprawnych, zatrudnienie, zawiesinowa struga wodno-ścierna, zbrojenie rozproszone, zjawisko fotoakustyczne, zjawisko fotowoltaiczne, zużycie i trwałość narzędzi ściernych, zużycie ostrza, zużycie ziaren ściernych, żywność, żywotność i zdrowotność nasion, ZZL


partnerzy

Baza powstała w ramach projektu "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej".
Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (90%) oraz Politechnikę Koszalińską (10%)