wersja polska english version

Baza Zasobów Intelektualnych i Technologicznych Politechniki Koszalińskiej

 

Aktualny obszar wyszukiwania:

  • Aparatura i urządzenia badawcze
lupa
Proszę określić sposób wyszukiwania
Słowa kluczowe Adresat oferty Opis
Kontakt Nazwa urządzenia Przeznaczenie
dziedzina techniki:

Wyniki wyszukiwania:


Popularne słowa kluczowe:

akwizycja danych, amortyzatory, analiza, analiza częstotliwościowa, analiza fizykochemiczna, analiza ilościowa, analiza ilościowa zawartości mykotoksyn, analiza składu chemicznego, analiza termiczna, analiza wielkości cząstek, analizator azotu, analizator węgla, analizy, analizy fizykochemiczne, AOX, badania materiałów, badania wytrzymałości materiałów, barwa, bioanalityka, bioreaktor, CAD/CAM, charakterystyki prądowo-napięciowe, charakterystyki prędkościowe, chromatografia, chłodnictwo, ciepło spalania, ciśnienie akustyczne, diagnostyka samochodowa, drgania mechaniczne, ekoanalityka, ekonometria, ekotoksykologia, ekspertyzy, eksploatacja, elastyczność silnika, elementy mocy, eliminacja drgań, emisja spalin, fermentacja metanowa, fulereny, gazy spalinowe, generator, geodezja inżynieryjno-przemysłowa, HPLC, identyfikacja mikroorganizmów, impedancja termiczna, inkubator, interferometria światła białego, kaloryczność osadu ściekowego, klimatyzacja, konstrukcje budowlane, konstrukcje z betonu, kropki kwantowe, kruche pękanie materiału ceramicznego, lakierowanie, masowy wskaźnik szybkości płynięcia, maszyny i urządzenia energetyczne, materiały budowlane, metale ciężkie, mikroobróbka, mikrostruktura powierzchni, modulatory hormonalne, monitoring, monitorowanie, montaż, MSK Kosman, napędy, naprawa, objętościowy wskaźnik szybkości płynięcia, obróbka, obróbka powierzchni, obróbka ubytkowa, obróbka wykańczająca, obserwacja i rejestracja obrazów, ocena wrażliwości na antybiotyki, ochrona powierzchniowa, odnawialne źródła energii, optyka cyfrowa, osad czynny, oscyloskop, PCB, piła wolnoobrotowa, plastyczne płynięcie, podwozia, polimery, pomiar, pomiar geometrii kół, pomiar temperatury, pomiary, pomiary elektryczne, pomiary przemieszczeń i odkształceń, poziom ciśnienia akustycznego, półprzewodniki, precyzyjne pomiary wielkości geometrycznych, próba wytrzymałościowa, profilometr, profilometr stykowy, profilometria konfokalna, profilometria stykowa, programator, projektowanie, przemieszczenie, przetwornik częstotliwości, przyspieszenie drgań, płaskich, recykling, rejestracja i monitorowanie, rejestracja obrazów szybkozmiennych, rozciąganie, rozciąganie udarowe, rurociągi, ściernice, ściskanie, silnik spalinowy, skrawanie, skład chemiczny, skład chemiczny biomasy, skład spalin, sondy do poboru prób środowiskowych, spektrofotometr dwuwiązkowy, sterowanie CNC, sterydy, stopień krystaliczności, strefa tarczowa, struktura geometryczna powierzchni, studnie głębinowe, stylus, substancje organiczne, substancje tłuszczowe i olejowe, system Lab, szafa termiczna, szlifierka, szlifowanie, szlifowanie otworów, szlifowanie powierzchni kształtowych, szlifowanie powierzchni płaskich, szlifowanie powierzchni swobodnych, szlifowanie powierzchni walcowych zewnętrznych, szlifowanie wałków, techniki separacji molekularnej, TLC, topografia powierzchni, topografia powierzchni technicznych, trwałość, twardość w skali Shore’a A i D, udarność, ustawienia kół, wartość opałowa, wilgotność biomasy, wózek badawczy, współrzędnościowa maszyna pomiarowa, WWA, wymienniki ciepła, wytrzymałość, wytrzymałość materiałów, wytłaczanie, wyważanie dynamiczne, wzmacnianie, właściwości mechaniczne, zawartość popiołu, zawieszenia, zestaw OxiTop, zmienna prędkość obrotowa, zmienne obroty, żywność, złącze OBD


partnerzy

Baza powstała w ramach projektu "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej".
Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (90%) oraz Politechnikę Koszalińską (10%)