wersja polska english version

Baza Zasobów Intelektualnych i Technologicznych Politechniki Koszalińskiej

 

Aktualny obszar wyszukiwania:

  • Laboratoria
lupa
Proszę określić sposób wyszukiwania
Słowa kluczowe Adresat oferty Opis
Kontakt Nazwa Zakres działalności
dziedzina techniki:

Wyniki wyszukiwania:


Popularne słowa kluczowe:

aktywność, akustyka pomieszczeń, analiza fizyko-chemiczna, analiza sensoryczna, badania, badania materiałów, badania szczegółowe struktury energetycznej półprzewodników, badania wytrzymałościowe stali budowlanych, bazy danych, budowa strukturalna, cechy fizykochemiczne, certyfikaty, charakterystyki prądowo-napięciowe, chemiczne i biologiczne wód i osadów dennych, chłodnictwo, cięcie materiałów, ciepło spalania, CSP, czyszczenie powierzchni, diagnostyka, diagnostyka pojazdów, diagnostyka procesu szlifowania, diagnostyka samochodowa, diagnostyka ściernic, dobór maszyn, drgania, drgania mechaniczne, DTM, eksploatacja, elektroforeza, elektrotechnika, elektrotechnika samochodowa, elementy mocy, eliminacja drgań, ELISA, energoelektronika, fizyczne właściwości gleby, fotoakustyka, fotogrametria, gazy spalinowe, GIS, gleba, harmonogramowanie, impedancja termiczna, impregnacja, internet, jakość powierzchni, klimatyzacja, konstrukcje budowlane, konstrukcje z betonu, kontrola niedestrukcyjna, kręgi, kształtowania przestrzennego obiektów, legalizacja narzędzi pomiarowych, manipulator, mapy cyfrowe, marszrutowanie, materiały budowlane, materiały polimerowe, metrologia, metrologia optyczna, metrologia powierzchni, mikroinżynieria, mikrokontrolery, mikroskop optyczny, nanoinżynieria, naprawa, niwelator, NMT, obliczenia numeryczne., obróbka korpusów (centra frezarskie), obróbka powierzchni, ocena maszyn do ochrony roślin pod kątem jakości wykonywanych zabiegów, ochrona powierzchniowa, oczyszczanie rurociągów oraz budowlanych obiektów konstrukcyjnych, odwrotne zjawisko piezoelektryczne, ortofotomapa, osady denne oraz osady ściekowe, otolity, panel operatorski, parametry fizyczne, parametry przewodności cieplnej, piekarnictwo, pionownik, plastyczne płynięcie materiałów kruchych, PLC, pojazdy samochodowe, polimery, pomiary struktury geometrycznej powierzchni, pomiary wielkości elektrycznych, pomiary współrzędnościowe, procesor sygnałowy, produkty rolno-spożywcze, programowanie, programowanie CNC, programowanie robotów przemysłowych, projektowanie, promienie twarde płetw, przepięcia, płytki PCB, recykling, regeneracja ściernic, rektyfikacja, reologia, robot przemysłowy, rośliny uprawne, rozproszone systemy pomiarowe, ścieki, ściernice, serwer, sieć komputerowa, sieci komputerowe, silniki spalinowe, skażenia mikrobiologiczne, skład chemiczny biomasy, sprawdzenie, sterowanie komputerowe, sterownik PLC, stopień degradacji, stopień krystaliczności, system komputerowy, system operacyjny, szkolenia, szlifowanie, szlifowanie ceramiki, szlifowanie materiałów ceramicznych, szlifowanie otwo- rów, szlifowanie powierzchni płaskich, szlifowanie powierzchni swobodnych, szlifowanie wałków, tachimetr, technologia uprawy roli, technologie hydrostrumieniowe, teledetekcja, teodolit, termowizja, transport, układy FPGA, wartość opałowa, wibroizolacja, wiek i tempo wzrostu długości i masy, wilgotność biomasy, woda, www, wyciągi roślinne, wymienniki ciepła, wypłukiwanie materiałów wybuchowych, wytrzymałość materiałów, wytłaczanie ślimakowe, wyważanie dynamiczne, wzmacnianie, właściwości użytkowe, zawartość popiołu, zdjęcia fotogrametryczne, zdrowotność, związki organiczne i mineralne


partnerzy

Baza powstała w ramach projektu "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej".
Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (90%) oraz Politechnikę Koszalińską (10%)