wersja polska english version

Baza Zasobów Intelektualnych i Technologicznych Politechniki Koszalińskiej

 

Aktualny obszar wyszukiwania:

  • Oferty współpracy z przemysłem i gospodarką (w tym działalność usługowa)
lupa
Proszę określić sposób wyszukiwania
Temat Słowa kluczowe Adresat oferty
Kierownik zespołu Skład zespołu Opis
Kontakt
dziedzina techniki:

Wyniki wyszukiwania:


Popularne słowa kluczowe:

adhezja, aktywność, aktywność amylolityczna, akustyka pomieszczeń, analiza ekonomiczna, analiza ekonomiczno- finansowa, analiza energetyczna, analiza ilościowa, analiza rynku, antena, ASP, audyt marketingowy, automatyka procesów, automatyzacja procesów, awaryjność, badania, badania marketingowe, badania wód, badania „In situ”, bakterioza pierścieniowa, barwa, beton komórkowy, bilansowanie diet, bioanalityka, biogazownie, biologiczne środki ochrony roślin, biomasa, biomateriały metalowe; magnetoelektropolerowanie, biopreparaty, boczniak ostrogowaty; glukozynolany; owocnikowanie; przechowywanie grzybni, budowa strukturalna, budownictwo, c/a, chitozan, chleb, chromatografia, chłodnictwo, ciepło, ciepło spalania, czyszczalnia, czyszczenie, deodoryzacja, di-tlenek tytanu, diagnostyka, dogładzanie, drapieżne roztocze, drgania, drgania mechaniczne, ekoanalityka, ekologia, ekotoksykologia, ekranowanie, ekspertyza, elektroforeza, eliminacja drgań, ELISA, energia elektryczna, enzymy, ERP, fale temperaturowe, fermentacja mlekowa, foliowe taśmy ścierne, fotoakustyka, fotokataliza, frezowanie, fulereny, fundusze wsparcia MSP, gazy spalinowe, gluten, gmina, głowice do mikrowygładzania, hałas, HPLC, hurtownie danych, impregnacja, informatyka, innowacje techniczne, innowacyjne narzędzia ścierne, inżynieria mechaniczna, J2EE, jakość powierzchni, JME, JSE, kaloryczność osadu ściekowego, klimatyzacja, komunikacja radiowa, koncepcja strategii rozwoju, konstrukcja, konstrukcja stalowa, konstrukcje budowlane, konstrukcje z betonu, kontrola niedestrukcyjna, kreatywność, kręgi, kropki kwantowe, Lactobacillus, liczba opadania, lokalne źródła biomasy, mąka; porastanie zbóż, makrozoobentos, manipulator, mapa, mapy hałasu, maszyna pomiarowa, maszyny, maszyny i urządzenia energetyczne, materiały budowlane, materiały polimerowe, materiały ścierne, małe i średnie przedsiębiorstwa, mechanizmy precyzyjne, metoda elementów skończonych, miasto, microfinishing, mikrobiologia, mikrowygładzanie, modulatory hormonalne, monitoring, monitorowan, monitorowanie, monitorowanie i nadzorowanie narzędzi ściernych, monitorowanie i nadzorowanie procesów szlifowania, monitorowanie i sterowanie procesami obróbkowymi w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego (nadążne sterowanie względem powierzchni swobodnych), MRP, MRP II, mycie, napędy, naprawa maszyn, narzędzia ścierne, nawierzchnia drogowa, NET, obrabiarki sterowane numerycznie, obróbka powierzchniowa, obróbka skrawaniem, obróbka wykańczająca, odnawialne źródła energii, odpadów, oprogramowanie, opryskiwacz, optymalizacja, osad czynny, oszczędzanie energii, otolity, owadobójcze nicienie, oznaczanie, oznaczanie alkoholu, oznaczenie azotanów, oznaczenie azotu, oznaczenie białka ogólnego, parametry przewodności cieplnej, plan marketingowy, pokrycia lakiernicze, pole elektromagnetyczne, polepszacz, polianilina, pomiar, pomiar wielkości geometrycznych, pomiary do celów diagnostycznych, pomiary stykowe, powłoki ochronne, pozycjonowanie, procesory sygnałowe, procesy przemysłowe, produkty rolno-spożywcze, profilaktyka chorób dietozależnych, programowanie, projektowanie, promienie twarde płetw, przechowywalność, przechowywanie, przekrycie obiektu budowlanego, przekładnie, przekładnie zębate i ślimakowe, przemiany – społeczność lokalna i regionalna – Europa, przenośnik, przepięcia, przetwarzanie informacji, przetworniki a/c, przyrządy mocy, racje pokarmowe, racjonalne żywienie, recykling, rekultywacja jezior, rezonans plazmonowy, robot, roboty, rolnictwo ekologiczne, rośliny uprawne, rozbiór, rozpylacz, ścieków, separatory kamieni, sieci bezprzewodowe, sieci komputerowe, siła rynkowa firmy, skażenia mikrobiologiczne, skrawanie, skład chemiczny biomasy, składniki odżywcze, software, sortowniki, specjacja fosforu w osadach dennych, spoiwa ceramiczne, środowisko elektromagnetyczne, sterowanie, sterowniki PLC, sterydy, strategie personalne, struktura geometryczna powierzchni, substancje organiczne, substancje tłuszczowe i olejowe, suszenie, symulacja, symulacje, symulacje komputerowe, system automatycznego sterowania, system ekspertowy, system Lab, systemy sieciowe, systemy sterowania i kontroli, szerokopasmowy internet, szkolenie, szlifowanie materiałów kruchych w warunkach plastycznego płynięcia materiału ceramicznego w strefie obróbki, szlifowanie otworów, szlifowanie powierzchni kształtowych, szlifowanie powierzchni płaskich, szlifowanie wałków, szlifowanie z zastosowaniem zespołu nanodosuwu, sztuczna inteligencja, techniki separacji molekularnej, technologia i koszty produkcji, technologia produkcji, technologie informacyjne w zarządzaniu, termokompresja, termowizja, TLC, toczenie, tranzyt L2, tłoczenie, UML, urządzenia wysokotemperaturowe, usuwanie, usługi sieci PIONIER, wartość opałowa, WEB 2.0, wibroizolacja, wiek i tempo wzrostu długości i masy, wieś, wilgotność biomasy, witamina C; kolorymetria, współrzędnościowa technika pomiarowa, WWA, wymienniki ciepła, wytrzymałość materiałów, wytłaczanie ślimakowe, wytłoczka, wyważanie dynamiczne, wzmocnienie podłoża gruntowego, właściwości cieplnych, właściwości termiczne, właściwości użytkowe, zanieczyszczenia, zarządzanie produkcją, zawartość popiołu, zbiornik, zdrowotność, ziarno ścierne, ziemniak, żywność, łańcuch wartości


partnerzy

Baza powstała w ramach projektu "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej".
Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (90%) oraz Politechnikę Koszalińską (10%)