wersja polska english version

Baza Zasobów Intelektualnych i Technologicznych Politechniki Koszalińskiej

 

Aktualny obszar wyszukiwania:

  • Cała baza danych
lupa
szukaj tylko w opisach
dziedzina techniki:
dyscyplina naukowa: info

Wyniki wyszukiwania:

Obszar wyszukiwania:

Działalność statutowa

Dziedzina techniki:

Nauki techniczne

Dyscyplina naukowa: budowa i eksploatacja maszyn

Temat:

Doskonalenie teorii i modelowania oraz badania podstaw obróbki wysokociśnieniową strugą wodną o różnorodnych strukturach
Słowa kluczowe: struga wodno-ścierna, rozdrabnianie ziaren ściernych, zużycie ziaren ściernych, regeneracja ziaren ściernych, optymalizacja obróbki wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną, numeryczna symulacja obróbki wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną, uderzenia hydr
Opis: Główne cele realizacji tego tematu dotyczą opracowania: modelu struktury wysokociśnieniowej strugi wielofazowej przydatnej do hydrostrumieniowej obróbki powierzchni oraz przeanalizowanie warunków dyskretnych badań przydatnych do modelowania i symulacji efektów powierzchniowej obróbki wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną; programu zapewniającego określenie teoretycznych i doświadczalnych podstaw obróbki wysokoenergetyczną strugą kriogeniczną; rzeczywistych warunków rozkruszania się ziaren ściernych w obróbce wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną oraz aktywnego odzyskiwania, regeneracji i skutecznego recyklingu ścierniwa; warunków występowania i modelu uderzeń hydrodynamicznych występujących przy użyciu wysokociśnieniowej strugi wodnej oraz ich propagacja wzdłuż rurociągów transportujących płyny wielofazowe.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Instytut Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych, prof. dr hab. inż. Józef Borkowski, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, tel. 094-34-78-294, fax 094-34-78-200, jozef.borkowski@tu.koszalin.pl
Kierownik tematu: prof. nadzw. dr hab. inż. Przemysław J. Borkowski

Obszar wyszukiwania:

Działalność statutowa

Dziedzina techniki:

Nauki techniczne

Dyscyplina naukowa: budowa i eksploatacja maszyn

Temat:

Badania i rozwój wysokociśnieniowych hydrostrumieniowych obróbek powierzchni
Słowa kluczowe: wysokociśnieniowa struga wodna, wysokociśnieniowa struga wodno-ścierna, wysokociśnieniowa struga wodno-lodowa, wysokociśnieniowa struga hybrydowa, hydrostrumieniowa obróbka powierzchni
Opis: Główne cele realizacji tego tematu dotyczą określenia warunków umożliwiających: obróbkę i kształtowanie wielkogabarytowych powierzchni zewnętrznych wysokociśnieniową strugą wodną; intensyfikację obróbki powierzchni wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną; obróbkę wielowarstwowych kruchych powłok powierzchniowych wysokociśnieniową; strugą hybrydową.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Instytut Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych, prof. dr hab. inż. Józef Borkowski, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, tel. 094-34-78-294, fax 094-34-78-200, jozef.borkowski@tu.koszalin.pl
Kierownik tematu: prof. nadzw. dr hab. inż. Przemysław J. Borkowski

Obszar wyszukiwania:

Działalność statutowa

Dziedzina techniki:

Nauki techniczne

Dyscyplina naukowa: budowa i eksploatacja maszyn

Temat:

Intensyfikacja sposobów obróbki wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną
Słowa kluczowe: wysokociśnieniowa struga wodno-ścierna, zawiesinowa struga wodno-ścierna, wysokociśnieniowa obróbka wodno-ścierna, hydrostrumieniowe kształtowanie obiektów przestrzennych, sterowanie z wykorzystaniem luminancji, jakość powierzchni
Opis: Głównym celem realizacji tego tematu jest stworzenie warunków badania procesów: cięcia materiałów wysokoenergetyczną, zawiesinową strugą wodno-ścierną (SWJ); przecinania różnych materiałów wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną (AWJ) w oparciu o kryteria jakości powierzchni; kształtowania obiektów przestrzennych wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną sterowaną luminancją obrazu wirtualnego.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Instytut Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych, prof. dr hab. inż. Józef Borkowski, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, tel. 094-34-78-294, fax 094-34-78-200, jozef.borkowski@tu.koszalin.pl
Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Józef A. Borkowski

Obszar wyszukiwania:

Działalność statutowa

Dziedzina techniki:

Nauki techniczne

Dyscyplina naukowa: budowa i eksploatacja maszyn

Temat:

Rozwój zastosowań wysokociśnieniowych technologii hydrostrumieniowych
Słowa kluczowe: wysokociśnieniowa struga wodna, wysokociśnieniowa struga wodno-ścierna, erozja hydrostrumieniowa, regeneracja ścierniwa, dezintegracja materiałów, segregacja odpadów stałych, wypłukiwanie materiałów wybuchowych, utylizacja pocisków artyleryjskich
Opis: Główne cele tego tematu dotyczą stworzenia technicznych warunków i wyposażenia aparaturowego umożliwiającego następujące zastosowania wysokociśnieniowej: techniki hydrostrumieniowej w procesie utylizacji stałych odpadów komunalnych; strugi wodnej do usuwania materiałów wybuchowych z amunicji artyleryjskiej; strugi wodnej do usuwania niepełnowartościowych materiałów z konstrukcji budowlanych podlegających renowacji; strugi płynu fizjologicznego w zabiegach chirurgicznych i pielęgnacjach medycznych.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Instytut Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych, prof. dr hab. inż. Józef Borkowski, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, tel. 094-34-78-294, fax 094-34-78-200, jozef.borkowski@tu.koszalin.pl
Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Józef A. Borkowski

Obszar wyszukiwania:

Działalność statutowa

Dziedzina techniki:

Obróbka erozyjna

Dyscyplina naukowa: budowa i eksploatacja maszyn

Temat:

Wykorzystanie wysokociśnieniowej strugi cieczy oraz komputerowe wspomaganie projektowania
Słowa kluczowe: wysokociśnieniowa obróbka hydrostrumieniowa powierzchni, wysokociśnieniowa struga wody, wysokociśnieniowa struga wodno-ścierna, zużycie ziaren ściernych, zużycie i trwałość narzędzi ściernych, komputerowe wspomaganie projektowania
Opis: Głównymi celami realizacji tego tematu jest określenie warunków: czyszczenia i obróbki powierzchni materiałów konstrukcyjnych wysokociśnieniową, wielofazową strugą cieczy kreowaną różnymi metodami; wspomagania konwencjonalnych metod obróbkowych wysokociśnieniową strugą wodną; przydatności wysokociśnieniowej techniki hydrostrumieniowej do erodowania różnych minerałów w aspekcie możliwości zastosowania do urobku kopalin; hydrostrumieniowej dezintegracji i rozdrabniania różnych minerałów; komputerowego modelowania i symulacji efektów obróbki różnymi rodzajami wysokociśnieniowej strugi wodnej.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Zespół Badawczy Podstaw Konstrukcji Maszyn, prof. dr hab. inż. Józef Borkowski, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, tel. 094-34-78-294, fax 094-34-78-200, jozef.borkowski@tu.koszalin.pl
Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Józef A. Borkowski

Obszar wyszukiwania:

Patenty na wynalazki

Dziedzina techniki:

Inżynieria materiałowa

Słowa kluczowe:

zbiornik płynu, mikro-obróbka, struga wodno-ścierna
Tytuł: Zbiornik płynu roboczego, zwłaszcza do mikro-obróbki zawiesinową strugą wodno-ścierną.
Twórcy: Józef Borkowski, Przemysław Borkowski, Ryszard Sobczak
Data zgłoszenia: 24.06.2008
Nr zgłoszenia: P. 385515
Data uzyskania prawa: 21.08.2012
Nr prawa wyłącznego: Pat. 213605
Skrót opisu: Urządzenie przeznaczone jest do stosowania zwłaszcza w przemyśle maszynowym, jubilerskim, precyzyjnym i rzemiośle. Zbiornik usytuowany jest pionowo, tłoczyskiem (5) do góry, przy czym tłoczysko (5) jest wydrążone i zamknięte od góry zaworem wlotowym (6) i odpowietrznikiem (7), natomiast górna pokrywa (2) zbiornika posiada otwór (8) umożliwiający doprowadzenie sprężonego powietrza do górnej komory zbiornika, a dolna pokrywa (3) ma otwór (9) umożliwiający połączenie dolnej komory zbiornika z wysokociśnieniową pompą wodną. Tłok (4) posiada na swoim obwodzie uszczelnienie hydrauliczne w postaci pierścienia (13) o przekroju „V” i uszczelnienie pneumatyczne w postaci pierścienia (12) o przekroju „V” oraz zlokalizowany pomiędzy pierścieniami (12, 13) teflonowo-grafitowy pierścień ślizgowy(11).
Załączniki:
Pliki:
PL213605B1.pdf
2014-01-07 11:05:38
Rozmiar: 173.98 kb

Obszar wyszukiwania:

Patenty na wynalazki

Dziedzina techniki:

Mechanika

Słowa kluczowe:

stolik roboczy, mikro-obróbka, struga wodno-ścierna
Tytuł: Stolik roboczy do mikro-obróbki zawiesinową strugą wodno-ścierną.
Twórcy: Józef Borkowski, Przemysław Borkowski, Ryszard Sobczak
Data zgłoszenia: 24.06.2008
Nr zgłoszenia: P. 385517
Data uzyskania prawa: 23.08.2012
Nr prawa wyłącznego: Pat. 213604
Skrót opisu: Urządzenie przeznaczone jest do stosowania zwłaszcza w przemyśle maszynowym, jubilerskim, precyzyjnym i rzemiośle. Zespół prowadnic liniowych (1, 2) przymocowany jest wewnątrz prostopadłościennej ramy (9) na jej podstawie (10), przy czym rama zabudowana jest ścianami bocznymi (11) oraz płytą górną (12), w której znajduje się prostokątny otwór (13) z wygiętymi do góry krawędziami, w obszarze którego przemieszcza się łapacz (6) strugi wodno-ściernej, który jest połączony z zespołem prowadnic liniowych (1, 2). Na górnej krawędzi łapacza (6) strugi wodno-ściernej osadzony jest ruszt (8) w postaci kratownicy z pionowymi żebrami. Do łapacza (6) strugi wodno-ściernej zamocowana jest osłona (7) w postaci poziomej płyty z wygiętymi do dołu krawędziami bocznymi.
Załączniki:
Pliki:
PL213604B1.pdf
2014-01-07 11:08:52
Rozmiar: 185.43 kb

Obszar wyszukiwania:

Patenty na wynalazki

Dziedzina techniki:

Budowa i eksploatacja maszyn

Słowa kluczowe:

mikro-struga wodno-ścierna, formowanie
Tytuł: Dysza do formowania zawiesinowej mikro-strugi wodno-ściernej.
Twórcy: Józef Borkowski, Przemysław Borkowski, Ryszard Sobczak
Data zgłoszenia: 24.06.2008
Nr zgłoszenia: P. 385518
Data uzyskania prawa: 23.08.2012
Nr prawa wyłącznego: Pat. 213603
Skrót opisu: Wynalazek znajduje zastosowanie w przemyśle maszynowym, jubilerskim, precyzyjnym i rzemiośle. Geometria otworu formującego złożona jest z zaokrąglonej krawędzi (4) wlotowej, pierwszej stożkowej części (5) otworu, zaokrąglonej krawędzi (6) międzystożkowej, drugiej części stożkowej (7) otworu, zaokrąglonej krawędzi (8) zlokalizowanej między drugą częścią stożkową (7) a cylindryczną częścią (9) otworu, cylindrycznej części (9) otworu i sfazowania (10) krawędzi wylotowej. Krawędzie (4, 6, 8) otworu formującego są zaokrąglone promieniem o wymiarze nie mniejszym niż 0,2 średnicy otworu wlotowego. Kąt wierzchołkowy pierwszej stożkowej część (5) otworu formującego zawiera się w przedziale od 10 do 24o. Kąt wierzchołkowy drugiej stożkowej część (7) otworu formującego zawiera się w przedziale od 5 do 12o. Średnica cylindrycznej części (9) otworu formującego zawiera się w przedziale 40–100 µm, a stosunek długości cylindrycznej części (9) otworu do jej średnicy zawiera się w przedziale od 5 do 12.
Załączniki:
Pliki:
PL213603B1.pdf
2014-01-07 11:10:34
Rozmiar: 207.42 kb

Obszar wyszukiwania:

Patenty na wynalazki

Dziedzina techniki:

Maszyny i budowa maszyn

Słowa kluczowe:

struga wodno-ścierna, precyzyjne przecinanie
Tytuł: Sposób wytwarzania zawiesinowego złoża ścierniwa do przecinania strugą wodno-ścierną.
Twórcy: Józef Borkowski, Przemysław Borkowski, Ryszard Sobczak
Data zgłoszenia: 24.06.2008
Nr zgłoszenia: P. 385519
Data uzyskania prawa: 23.08.2012
Nr prawa wyłącznego: Pat. 213602
Skrót opisu: Wynalazek znajduje zastosowanie w procesie precyzyjnego przecinania zawiesinową mikro-strugą wodno-ścierną o ciśnieniu do 100 MPa i średnicy mniejszej od 100µm. Do zawiesiny złoża ścierniwa dodaje się substancji żelującej. Jako substancji żelującej dodaje się skrobi w ilości 1,5-2,5 % objętości wody albo dodaje się agaru w ilości 1,5-2,2 % objętości wody albo dodaje się pektyny w ilości 2-3 % objętości wody albo dodaje się żelatyny spożywczej w ilości 1,4-2,8 % objętości wody.
Załączniki:
Pliki:
PL213602B1.pdf
2014-01-07 11:12:35
Rozmiar: 122.19 kb

Obszar wyszukiwania:

Patenty na wynalazki

Dziedzina techniki:

Budowa i eksploatacja maszyn

Słowa kluczowe:

struga wodno-ścierna, mikro-przecinanie
Tytuł: Sposób zwiększenia spójności wysokociśnieniowej, zawiesinowej strugi wodno-ściernej.
Twórcy: Józef Borkowski, Przemysław Borkowski, Ryszard Sobczak
Data zgłoszenia: 24.06.2008
Nr zgłoszenia: P. 385520
Data uzyskania prawa: 23.03.2011
Nr prawa wyłącznego: Pat. 210139
Skrót opisu: Wynalazek znajduje zastosowanie w procesie precyzyjnego mikro-przecinania zawiesinową strugą wodno-ścierną o średnicy mniejszej od 100 µm i ciśnieniu mniejszym od 100 MPa. Do płynu roboczego wprowadza się domieszkę poliwinylopirolidonu w ilości 5÷10 % objętości wody, albo domieszkę glikolu polialkilenowego w ilości 6÷12 % objętości wody albo domieszkę polioksyetylenoglikolu w ilości 8÷15 % objętości wody.
Załączniki:
Pliki:
PL210139B1.pdf
2014-01-07 11:14:04
Rozmiar: 151.82 kb

1 | 2

Popularne słowa kluczowe:

adaptacyjny model powierzchni, adhezja, aktywa finansowe, aktywa rzeczowe, aktywność, aktywność amylolityczna, akumulatory, akustyka pomieszczeń, akwizycja danych, Al2O3, algorytmy genetyczne, algorytmy i systemy kryptograficzne, amortyzatory, analiza, analiza częstotliwościowa, analiza ekonomiczna, analiza ekonomiczno- finansowa, analiza energetyczna, analiza falkowa, analiza fizyko-chemiczna, analiza fizykochemiczna, analiza ilościowa, analiza ilościowa zawartości mykotoksyn, analiza numeryczna, analiza porównawcza, analiza rynku, analiza sensoryczna, analiza składu chemicznego, analiza sprawozdań finansowych, analiza stochastyczna i nieliniowa, analiza termiczna, analiza wielkości cząstek, analizator azotu, analizator węgla, analizy, analizy fizykochemiczne, antena, AOX, aproksymacja falkowa, architektury równoległe, ASP, ataki PAA, audyt marketingowy, automatyczne sterowanie, automatyka procesów, automatyzacja, automatyzacja procesów, awaryjność, azot mineralny, azotu, badania, badania eksploatacyjne, badania marketingowe, badania materiałów, badania szczegółowe struktury energetycznej półprzewodników, badania wód, badania wytrzymałości materiałów, badania wytrzymałościowe stali budowlanych, badania „In situ”, bakterioza pierścieniowa, barwa, barwny indykator, bazy danych, belka na podłożu nieliniowym, beton komórkowy, bezpieczeństwo emisji elektromagnetycznej systemów komputerowych, bilansowanie diet, bio-membrana polifenolowa, bioanalityka, biogazownie, biologiczne środki ochrony roślin, biomasa, biomateriały metalowe; magnetoelektropolerowanie, biomateriały; magnetoelektropolerowanie; warstwa wierzchnia, biopaliwa, biopaliwo, biopreparaty, bioreaktor, biosensory, biotechnologia, biznes, boczniak ostrogowaty; glukozynolany; owocnikowanie; przechowywanie grzybni, BPM, bramki CMOS, bramki prądowe, brzeczka piwna, budowa, budowa strukturalna, budownictwo, budownictwo z materiałów naturalnych, budynki wielokondygnacyjne, budżetowanie działalności, c/a, CAD, CAD/CAM, CAE, cechy fizykochemiczne, centra historycznych miast, ceramiczne narzędzia ścierne, ceramiczne narzędzia ścirene, certyfikaty, charakterystyki prądowo-napięciowe, charakterystyki prędkościowe, chemiczne i biologiczne wód i osadów dennych, chitozan, chleb, chlorki, chromatografia, chłodnictwo, chłodzenie, ciągi komunikacyjne, cięcie materiałów, cienkie powłoki węglowe, cienkie warstwy, ciepło, ciepło spalania, ciśnienie akustyczne, ciśnieniowa struga wodna, city, Cl2, Clavibacter, cloud computing, CO, CO2, CSP, cyfrowe układy prądowe, cząstki lodowe, czynniki makroekonomiczne, czynniki mikroekonomiczne, czynniki rozwoju, czyszczalnia, czyszczenie, czyszczenie powierzchni, czyszczenie powierzchni technicznych, dawki, decyzje operatywne i strategiczne, definicja podstawowych pojęć stosowanych w biznesie, deodoryzacja, destylacja, dezintegracja materiałów, di-tlenek tytanu, diagnostyka, diagnostyka pojazdów, diagnostyka procesu szlifowania, diagnostyka samochodowa, diagnostyka ściernic, diody, diody Schottky'ego, DMO, dobór maszyn, doczyszczanie ścieków, dogładzanie, dotacje, drapieżne roztocze, drgania, drgania belki na podłożu lepkosprężystym, drgania cieczy, drgania mechaniczne, droga, drogi, DTM, dwu-fazowe materiały kompozytowe, dynamika konstrukcji, dynamika podłoża, działania, długopis, EDS, efektywność, efektywność energetyczna, ekoanalityka, ekoenergetyka, ekoenergetyka rozproszona, ekologia, ekonometria, ekonomia, ekotoksykologia, ekranowanie, ekspertyza, ekspertyzy, eksploatacja, elastooptyka, elastyczność silnika, elektrochemia, elektroforeza, elektrolit stały, elektronowy mikroskop skaningowy, elektrotechnika, elektrotechnika samochodowa, element elektroniczny, elementy mocy, eliminacja drgań, ELISA, emisja spalin, emisja zanieczyszczeń, energia, energia elektryczna, energia kinetyczna, energia odpadowa, energia uderzenia, energoelektronika, energooszczędność, enzym amylolityczny, enzymy, erozja hydrostrumieniowa, ERP, etyka, etyka biznesu, etyka public relations, Euro2012, Europa, eutrofizacja, fale temperaturowe, fermentacja, fermentacja metanowa, fermentacja mlekowa, ferroelektryki, finansowanie przedsiębiorstw, fizyczne właściwości gleby, foliowe taśmy ścierne, formowanie, fosfor przyswajalny, foto-Fenton, fotoakustyka, fotogrametria, fotokataliza, frakcja, frakcja organiczna, frezowanie, fulereny, fundusze Unii Europejskiej, fundusze wsparcia MSP, futerał, gaz wodny, gazy spalinowe, generator, geodezja inżynieryjno-przemysłowa, geometria ostrza, GIS, gleba, globalna platforma testowa, gluten, gmina, gospodarka, gospodarka osadowa, gospodarka turystyczna, gospodarstwa domowe rolników, GPS, grunty słabonośne, głowica, głowice do mikrowygładzania, harmonogramowanie, hałas, hałas., heterogeniczny katalizator, homogenizacja, HPLC, hurtownie danych, hydroklasyfikacja, hydrostrumieniowa obróbka powierzchni, hydrostrumieniowe kształtowanie obiektów przestrzennych, identyfikacja mikroorganizmów, impedancja termiczna, impregnacja, informatyka, inkubator, innowacje techniczne, innowacyjne narzędzia ścierne, instytucje lokalnych i regionalnych rynków pracy, instytucje wspierające, integracja, integracja rynków w Unii Europejskiej, integralność, interferometria światła białego, internet, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, ITIL, J2EE, jakość powierzchni, jednoprzejściowe szlifowanie, jednostki samorządu terytorialnego, JME, JSE, kadź wirowa, kaloryczność osadu ściekowego, kamera szybkostrzelna, kamera termowizyjna, kapitał ludzki, karby, katalizator cienkowarstwowy, katalizator metalowy, kawitacja, kierunki użytkowania, klimatyzacja, klony, koagulacja, komora próżniowa, komora wędzarnicza, kompaktowy, kompost z osadów ściekowych, kompostowanie, kompozyt mineralny, kompozyty, komputerowe wspomaganie projektowania, komunalne, komunikacja, komunikacja radiowa, koncepcja strategii rozwoju, kondycjonowanie narzędzi ściernych, konsorcjum, konstrukcja, konstrukcja stalowa, konstrukcje budowlane, konstrukcje cięgnowe, konstrukcje geotechniczne, konstrukcje stalowe, konstrukcje z betonu, konstrukcje z drewna litego do 40m rozpiętości; korozyjność konstrukcji stalowych i żelbetowych, konstrukcje zespolone stalowo-betonowe, kontrola czynna, kontrola niedestrukcyjna, konwersja, kopalnia, kora wtórna, kosiarka-podkaszarka, kotły grzewcze, kreatywność, kręgi, kropki kwantowe, kruche pękanie materiału ceramicznego, krzywe kalibracyjne, kształtowania przestrzennego obiektów, kultura organizacyjna, kwas askorbinowy, Lactobacillus, lakierowanie, legalizacja narzędzi pomiarowych, liczba opadania, literatura, lokalne źródła biomasy, mąka; porastanie zbóż, makrocząsteczka, makrogeometria, makroorganizmy, makrozoobentos, manipulator, mapa, mapy cyfrowe, mapy hałasu, marketing relacyjny, marszrutowanie, masowy wskaźnik szybkości płynięcia, maszyna, maszyna pomiarowa, maszyny, maszyny i urządzenia energetyczne, materiał biologiczny, materiały budowlane, materiały ceramiczne, materiały opakowaniowe, materiały opakowaniowe wielowarstwowe, materiały polimerowe, materiały ścierne, materiały trudnoobrabialne, małe i średnie przedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa, mechanika gruntów, mechanika zmęczenia, mechanizmy precyzyjne, mechanizmy zniszczenia, mechatronika, media elektroniczne, metale ciężkie, metoda elementów brzegowych, metoda elementów skończonych, metoda laserowa, metody optyczne, metody pogłębionego utleniania, metody PVD, metody redukcji przepięć, metody zarządzania, metrologia, metrologia optyczna, metrologia powierzchni, miasto, microfinishing, mięso, mieszanina polimerów, mikro-obróbka, mikro-przecinanie, mikro-struga wodno-ścierna, mikrobiologia, mikrofinishing, mikrogeometria, mikroinżynieria, mikroklimat, mikrokontrolery, mikromaszyna wytrzymałościowa, mikroobróbka, mikroorganizmy, mikroskop optyczny, mikroskrawanie, mikrostruktura powierzchni, mikrowygładzanie, mini energetyka, mobilne systemy pomiarowe, model symulacyjny, modele ekonometryczne, modele obliczeniowe, modele wektorowo-autoregresyjne, modele z dyskretną zmienną zależną, modelowanie, modelowanie procesów biznesowych, modelowanie systemów, modulatory hormonalne, modyfikowany zeolit, monitoring, monitorowan, monitorowanie, monitorowanie i nadzorowanie narzędzi ściernych, monitorowanie i nadzorowanie procesów szlifowania, monitorowanie i sterowanie procesami obróbkowymi w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego (nadążne sterowanie względem powierzchni swobodnych), montaż, motoryzacja, MRP, MRP II, MSK Kosman, mycie, myśl polityczna, nadwyżki ekonomiczne, nadzorowanie, nadzorowanie procesu szlifowania, nagniatanie, nanocząsteczka, nanocząsteczki metali, nanoinżynieria, nanokompozyty, nanomaterials, nanomateriały, nanoszlifowanie, nanowarstwy, nanowygładzanie, napędy, naprawa, naprawa maszyn, naprężenia, narzędzia PCBN, narzędzia ścierne, narzędzie, narzędzie ścierne, nasypy, naukowa interaktywna telewizja HD, nawierzchnia drogowa, nawierzchnia gruntowa, nawóz mineralny, nawożenie, nawozy mineralne, NET, neutralizacja, nicienie, niekonwencjonalny plecak, nieliniowość fizyczna, niepełnosprawni, niwelator, NMT, NO, NO2, nowe czynniki chłodnicze, nowoczesne koncepcje, nowoczesne maszyny, numeryczna symulacja obróbki wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną, obciążenia fiskalne, obciążenia wyjątkowe, obiekt, objętościowy wskaźnik szybkości płynięcia, obliczenia numeryczne., obniżenie kosztów, obrabiarka, obrabiarki sterowane numerycznie, obraz bitmapowy, obraz cyfrowy powierzchni obrobionej, obróbka, obróbka Inconelu i tytanu, obróbka korpusów (centra frezarskie), obróbka kształtująca powierzchni, obróbka poprzedzająca, obróbka powierzchni, obróbka powierzchniowa, obróbka skrawaniem, obróbka ubytkowa, obróbka wykańczająca, obserwacja i rejestracja obrazów, obszary wiejskie, obsługa klienta, ocena maszyn do ochrony roślin pod kątem jakości wykonywanych zabiegów, ocena wrażliwości na antybiotyki, ochrona, ochrona powierzchniowa, oczyszczanie rurociągów oraz budowlanych obiektów konstrukcyjnych, oczyszczanie ścieków, oczyszczanie wody, oczyszczanie wody i ścieków, odkształcenia, odnawialne źródła energii, odór, odpadów, odpadowe kruszywo drobnoziarniste, odpady, odpady komunalne, odwadnianie, odwrotne zjawisko piezoelektryczne, ogniwo elektrochemiczne, opakowania, opakowanie, oprogramowanie, opryskiwacz, optyka cyfrowa, optymalizacja, optymalizacja nieliniowa, optymalizacja obróbki wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną, organiczna, organizacja, ortofotomapa, osad czynny, osad ściekowy, osady denne oraz osady ściekowe, osady ściekowe, oscyloskop, osoby niepełnosprawne, ośrodek rozdrobniony, ośrodki przedsiębiorczości, ostrze tnące, oszczędzanie energii, otolity, owadobójcze nicienie, oznaczanie, oznaczanie alkoholu, oznaczenie azotanów, oznaczenie azotu, oznaczenie białka ogólnego, pakowanie próżniowe, pakowanie w modyfikowanej atmosferze i w próżni, palec, panel operatorski, para wodna, parametr termoczuły, parametry fizyczne, parametry przewodności cieplnej, parametryoptyczne i rekombinacyjne, parcie czynne, partnerstwo w gospodarce, PCB, peptrydy antybakteryjne i antygrzybowe, PFRON, pH, piekarnictwo, pionier, pionownik, piła wolnoobrotowa, plan marketingowy, planowanie nieliniowe, plastyczne płynięcie, plastyczne płynięcie materiałów kruchych, platyna, PLC, plon, plon biomasy, podatne mocowanie, podbudowa drogowa, podwójna warstwa elektryczna, podwozia, podłoże gruntowe, poezja, pojazd mechaniczny, pojazdy samochodowe, pokrowiec, pokrycia lakiernicze, pole akustyczne, pole elektromagnetyczne, polepszacz, polepszacz gleby „EKO-KOMP”, polianilina, polichlorowane bifenyle (PCB), polimer butadienowo-styrenowy, polimer butadionowy, polimer przewodzący, polimery, polimery przewodzące, polityka społeczna, pomiar, pomiar geometrii kół, pomiar luzu, pomiar temperatury, pomiar wielkości geometrycznych, pomiary, pomiary do celów diagnostycznych, pomiary elektryczne, pomiary przemieszczeń i odkształceń, pomiary struktury geometrycznej powierzchni, pomiary stykowe, pomiary wielkości elektrycznych, pomiary współrzędnościowe, pomiary wytrzymałościowe w próżni i różnych temperaturach., Pomorze Środkowe, pompy ciepła, potencjał, powiązanie procesów ekonomicznych, powierzchnia, powierzchnia walcowa, powierzchnie obrobione, powierzchnie walcowe, powierzchnie walcowe wewnętrzne, powszechna archiwizacja, powłoki nanokompozytowe; tlenki metali i niemetali, powłoki ochronne, poziom ciśnienia akustycznego, poziom wody gruntowej, pozycjonowanie, półprzewodniki, PR, precyzyjne pomiary wielkości geometrycznych, precyzyjne przecinanie, precyzyjne szlifowanie, preparat, próba wytrzymałościowa, proces, proces wytłaczania, procesor sygnałowy, procesory sygnałowe, procesy, procesy produkcyjne, procesy przemysłowe, próchnica, produkt spożywczy, produkty rolno-spożywcze, profilaktyka chorób dietozależnych, profilometr, profilometr stykowy, profilometria konfokalna, profilometria stykowa, prognozowanie, programator, programowanie, programowanie CNC, programowanie robotów przemysłowych, progressive technologies, projektowanie, projektowanie układów, promienie twarde, promienie twarde płetw, promocja, propagacja zakłóceń hydrodynamicznych wzdłuż rurociągów, przechowywalność, przechowywanie, przednie zawieszenie, przedsiębiorczość, przedsiębiorczość akademicka, przedsiębiorstwa rolnicze, przedsiębiorstwo, przegroda budowlana, przegub, przejściowa impedancja termiczna, przekrycie obiektu budowlanego, przekładnie, przekładnie zębate i ślimakowe, przemiany – społeczność lokalna i regionalna – Europa, przemieszczające się obciążenia, przemieszczające się obciążenie, przemieszczenie, przenośnik, przepięcia, przetwarzanie 2D, przetwarzanie i analiza obrazu, przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów i dźwięku, przetwarzanie informacji, przetwarzanie tworzyw sztucznych, przetwornik częstotliwości, przetworniki a/c, przetworniki a/c i c/a, przetwórstwo, przetwórstwo tworzyw wielkocząsteczkowych, przewodzące polimery, przewodzący polimer butadienowy, przeżywalność nicieni, przychody i koszty, przyrząd rehabilitacyjny, przyrządy mocy, przyspieszenie drgań, public relations, public transport, punkty krytyczne skażeń mikrobiologicznych, PVD, płaskich, płaskorzeźba, płytka mikroskopowa, płytki PCB, rachunkowość językiem biznesu, racje pokarmowe, racjonalne żywienie, reaktor, realizacja, recyklaty, recykling, redystrybucja sił, regeneracja ściernic, regeneracja ścierniwa, regeneracja ziaren ściernych, region turystyczny, rejestracja i monitorowanie, rejestracja obrazów szybkozmiennych, rektyfikacja, rekultywacja, rekultywacja jezior, reologia, rezonans plazmonowy, rezystancja termiczna, RLC-metria, robot, robot przemysłowy, roboty, rolnictwo ekologiczne, rośliny uprawne, rozbiór, rozciąganie, rozciąganie udarowe, rozdrabnianie tworzyw polimerowych, rozdrabnianie ziaren ściernych, rozmrażanie produktu, rozpraszanie światła, rozproszone systemy pomiarowe, rozpylacz, rozwinięcia falkowe, rozwój, rurociąg, rurociągi, ryby, rynek pracy, rynki finansowe, rządowe programy pomocnicze, rzepak, SaaS, satelitarna technika laserowa, ścieki, ścieków, ściernica, ściernice, ściernice o strefowo zróżnicowanej budowie, ściskanie, sedymentacja, segmenty rynku, segregacja odpadów stałych, sektor MSP, sektor usług, SEM, sensoryka, separatory kamieni, serwer, siarka, siarki i chloru, sieć bezprzewodowa eduroam, sieć komputerowa, sieci bezprzewodowe, sieci komputerowe, siedziska, siedzisko, silnik, silnik spalinowy, silniki spalinowe, siła, siła rynkowa firmy, skaterometria laserowa, skażenia mikrobiologiczne, skrawanie, skład chemiczny, skład chemiczny biomasy, skład fazowy, skład spalin, składniki odżywcze, SO2, SOA, software, sondy do poboru prób środowiskowych, sorpcja, sortowniki, spalanie, spalanie paliwa, specjacja fosforu w osadach dennych, spektrofotometr dwuwiązkowy, spektroskopia fotoakustyczna, spoiwa ceramiczne, sposoby pomiaru wartości przedsiębiorstwa, sprawdzenie, środowisko elektromagnetyczne, SSE, stateczność, statyka, sterowanie, sterowanie CNC, sterowanie komputerowe, sterowanie procesem szlifowania, sterowanie z wykorzystaniem luminancji, sterownik PLC, sterowniki PLC, sterydy, stolik roboczy, stopień degradacji, stopień krystaliczności, stopy procentowe, strategie konkurencyjności, strategie personalne, strefa tarczowa, struga wodno-ścierna, struktura, struktura geometryczna, struktura geometryczna powierzchni, struktura majątku, struktura źródeł finansowania, studnie głębinowe, style i metody zarządzania przedsiębiorstwem, stylus, substancje organiczne, substancje tłuszczowe i olejowe, substrat, sucha bateria, surface topography, surowce rolno-spożywcze, surowiec, surowiec rolniczy, suszenie, sygnał akustyczny, symulacja, symulacja CFD, symulacja stanów przejściowych, symulacje, symulacje komputerowe, synteza, system automatycznego sterowania, system CAD/CAM, system dokształcania., system edukacji, system ekspertowy, system finansowania zatrudniania osób niepełnosprawnych, system komputerowy, system Lab, system mikroprocesorowy, system operacyjny, system zarządzania jakością, systemy energoelektroniczne, systemy informatyczne, systemy ortogonalne, systemy rozproszone, systemy sieciowe, systemy sterowania i kontroli, systemy zarządzania, szafa termiczna, szara strefa, szczelność, szerokopasmowy internet, szkolenia, szkolenie, szlifierka, szlifowanie, szlifowanie ceramiki, szlifowanie jednoprzejściowe, szlifowanie materiałów ceramicznych, szlifowanie materiałów kruchych w warunkach plastycznego płynięcia materiału ceramicznego w strefie obróbki, szlifowanie otwo- rów, szlifowanie otworów, szlifowanie powierzchni kształtowych, szlifowanie powierzchni płaskich, szlifowanie powierzchni swobodnych, szlifowanie powierzchni walcowych zewnętrznych, szlifowanie wałków, szlifowanie z zastosowaniem zespołu nanodosuwu, sztuczna inteligencja, tachimetr, technika laserowa, technika rolnicza, techniki separacji molekularnej, technologia, technologia i koszty produkcji, technologia produkcji, technologia uprawy roli, technologia żywności, technologie hydrostrumieniowe, technologie informacyjne w zarządzaniu, technologie proekologiczne, teledetekcja, TEM, temperatura, tempo wzrostu, teodolit, termokompresja, termowizja, TLC, tlenek aluminium, toczenie, topografia powierzchni, topografia powierzchni technicznych, torba-pojemnik, transfer, transfer technologii, transformacja fouriera, transformata pakietów falkowych, transport, transport ekologiczny, tranzystory bipolarne i polowe, tranzystory JFET, tranzystory MOSFET, tranzyt L2, trwałość, tryskacz, twardość w skali Shore’a A i D, tworzenie gron przedsiębiorstw w aktywizacji rynków regionalnych, tworzywa polimerowe, tworzywo pierwotne, tworzywo polimerowe, tłoczenie, uchwyt, udarność, uderzenia hydr, uderzenia hydrodynamiczne w rurociągach, układ, układ dolotowy, układ hydrauliczny, układ jezdny, układy FPGA, układy reprogramowalne, UML, unconventional transport solution, uprawa, urządzenia wysokotemperaturowe, ustalanie wyniku działalności gospodarczej, ustawienia kół, usuwanie, usuwanie fenolu, usługi edukacyjne, usługi kampusowe, usługi sieci PIONIER, usługi turystyczne, utylizacja biomasy, utylizacja pocisków artyleryjskich, walcowa powierzchnia wewnętrzna, walcowanie na zimno, warstwa wierzchnia, wartość intelektualna, wartość opałowa, wartość przedsiębiorstwa, wartości niematerialne, WEB 2.0, węglik krzemu, węzeł, wibroizolacja, wideokonferencje, wiek, wiek i tempo wzrostu długości i masy, Wielka Brytania, wielomiany adomiana, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), wierzba energetyczna, wieś, wilgotność biomasy, wilgotność zboża, witamina C; kolorymetria, woda, woda gruntowa, wodór, wózek badawczy, wózek inwalidzki, współczynnik mocy, współpraca, współrzędnościowa maszyna pomiarowa, współrzędnościowa technika pomiarowa, WWA, www, wychłodzenie, wyciągi roślinne, wygładzanie, wygładzanie ścierne, wymiana ciepła i masy w przegrodach budowlanych, wymienniki ciepła, wypalanie, wypłukiwanie materiałów wybuchowych, wysokociśnieniowa obróbka hydrostrumieniowa powierzchni, wysokociśnieniowa obróbka wodno-ścierna, wysokociśnieniowa pompa hydrauliczna, wysokociśnieniowa struga hybrydowa, wysokociśnieniowa struga wodna, wysokociśnieniowa struga wodno-lodowa, wysokociśnieniowa struga wodno-ścierna, wysokociśnieniowa struga wody, wytrzymałość, wytrzymałość materiałów, wytwarzanie, wytłaczanie, wytłaczanie autotermiczne, wytłaczanie ślimakowe, wytłaczarka, wytłaczarka autotermiczna, wytłaczarka ślimakowa, wytłaczarka tarczowa, wytłaczarka tworzyw sztucznych, wytłoczka, wyważanie dynamiczne, wzmacnianie, wzmacnianie gruntów słabych, wzmocnienie podłoża gruntowego, właściwości cieplnych, właściwości glebowe, właściwości mechaniczne, właściwości mechaniczne materiałów, właściwości termiczne, właściwości tribologiczne, właściwości tribologiczne i mechaniczne; rozpylanie magnetronowe, właściwości użytkowe, zafałszowania, zagęszczenie, Zakład Pracy Chronionej, zamykarka próżniowa, zanieczyszczenia, zanieczyszczenia mikrobiologiczne, zarządzanie, zarządzanie jakością, zarządzanie potencjałem organizacyjnym, zarządzanie produkcją, zarządzanie projektami, zarządzanie techniką rolniczą;. uprawy ekologiczne; technika rolnicza; biologiczne środki ochrony roślin; uprawa ziemniaka jadalnego; biomasa na cele , zarządzanie wiedzą, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie zmianami, zatrudnianie osób niepełnosprawnych, zatrudnienie, zawartość popiołu, zawartość w biomasie popiołu, zawiesinowa struga wodno-ścierna, zawieszenia, zbiornik, zbiornik płynu, zbiornik wodny, zbrojenie rozproszone, zdjęcia fotogrametryczne, zdolność do odkształcenia, zdrowotność, zeolit naturalny, zeolit naturalny modyfikowany, zeolity naturalne, zestaw OxiTop, ziarna ścierne, ziarno ścierne, ziemniak, ziemniaka peptydy antybakteryjne, zjawiska termiczne, zjawisko fotoakustyczne, zjawisko fotowoltaiczne, zmienna prędkość obrotowa, zmienne obroty, znaki firmowe, zużycie i trwałość narzędzi ściernych, zużycie ostrza, zużycie ziaren ściernych, związki organiczne i mineralne, żywność, żywotność i zdrowotność nasion, ZZL, złącze OBD, łańcuch wartości, łańcuchy polimerowe, łopatki silników samolotowych


partnerzy

Baza powstała w ramach projektu "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej".
Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (90%) oraz Politechnikę Koszalińską (10%)