wersja polska english version

Baza Zasobów Intelektualnych i Technologicznych Politechniki Koszalińskiej

 

Aktualny obszar wyszukiwania:

  • Cała baza danych
lupa
szukaj tylko w opisach
dziedzina techniki:
dyscyplina naukowa: info

Wyniki wyszukiwania:

Obszar wyszukiwania:

Oferty współpracy z przemysłem i gospodarką (w tym działalność usługowa)

Dziedzina techniki:

Budowa i eksploatacja maszyn

Temat:

Projekty głowic do mikrowygładzania powierzchni obrotowych zewnętrznych i wewnętrznych foliowymi taśmami ściernymi.
Słowa kluczowe: microfinishing, mikrowygładzanie, dogładzanie, foliowe taśmy ścierne, głowice do mikrowygładzania
Adresat oferty: Przemysł elektromaszynowy, przemysł obrabiarek i narzędzi, serwis w zakresie motoryzacji
Kierownik zespołu: prof. nadzw. dr hab. inż. Ryszard Lewkowicz
Skład zespołu: dr inż. Ryszard Ściegienka, prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak, inż. Stanisław Bokiej, mgr inż. Leon Charkiewicz
Opis: Opracowano i zbudowano prototypy czterech głowic do mikrowygładzania otworów GO-1…4 i prototyp głowicy do mikrowygładzania wałków foliowymi taśmami ściernymi GW-1. Metoda mikrowygładzania powierzchni foliowymi taśmami ściernymi polega na ciągłym, powolnym wprowadzaniu taśmy w strefę obróbki. Ziarna ścierne wchodzą w strefę tylko jeden raz. Taśma wynosi ze strefy produkty obróbki w przestrzeniach międzyziarnowych i jest nawijana na rolkę folii zużytej, zapewniając czystość powierzchni obrobionej i brak jej „zbrojenia” ścierniwem. Możliwe jest obrabianie różnorodnych materiałów, w tym twardej ceramiki technicznej Na przedmiotach stalowych uzyskano bardzo gładkie powierzchnie o wartości parametru Ra=0,01 µm. Oferujemy opracowania konstrukcyjne potencjalnym producentom głowic, oraz opracowanie technologii mikrowygładzania.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Transportu, prof. nadzw. dr hab. inż. Ryszard Lewkowicz, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, tel. 094-34-78-267, fax 094-342-67-53, e-mail: ryszard.lewkowicz@tu.koszalin.pl

Obszar wyszukiwania:

Oferty współpracy z przemysłem i gospodarką (w tym działalność usługowa)

Dziedzina techniki:

Budowa i eksploatacja maszyn

Temat:

Głowice do mikrowygładzania otworów w elementach obrotowych foliowymi taśmami ściernymi typ GO-1, 2
Słowa kluczowe: microfinishing, mikrowygładzanie, dogładzanie, foliowe taśmy ścierne, głowice do mikrowygładzania
Adresat oferty: Przemysł elektromaszynowy, przemysł obrabiarek i narzędzi, serwis w zakresie motoryzacji
Kierownik zespołu: prof. nadzw. dr hab. inż. Ryszard Lewkowicz
Skład zespołu: dr inż. Ryszard Ściegienka, prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak, inż. Stanisław Bokiej, mgr inż. Leon Charkiewicz
Opis: Głowice GO-1 i GO-2 służą do mikrowygładzania powierzchni otworów w tulejach na tokarce. Opracowane są do taśm o szerokości 1/2”, do otworów o średnicy 50-250 mm i długości 12,7-200 mm. Charakteryzują je: prędkość przesuwu taśmy 40...190 mm/min, docisk rolki 0-40 N, gabaryty GO-1 - 430x129x57 mm i masa ok. 4,5 kg, a GO-2 odpowiednio 460x155x57 mm i ok.6,8 kg, oraz częstotliwość f=0 lub 160...700 1/min i amplituda A=1 mm. Do regulacji prędkości przesuwu i oscylacji taśmy służy zespół sterowania ZS-1 o danych: napięcie wejściowe 230V, napięcie zasilania silników 24V, gabaryty 225x180x90 mm i masa ok. 1,8 kg. Uzyskano bardzo gładkie powierzchnie o wartości parametru Ra=0,02 µm. Zainteresowanym podjęciem ich produkcji oferujemy dokumentację konstrukcyjną oraz technologię mikrowygładzania dostosowaną do wymagań użytkownika.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Transportu, dr inż. Ryszard Ściegienka, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, tel. 094-34-78-496, fax 094-34-26-753, e-mail: ryszard.sciegienka@tu.koszalin.pl

Obszar wyszukiwania:

Oferty współpracy z przemysłem i gospodarką (w tym działalność usługowa)

Dziedzina techniki:

Budowa i eksploatacja maszyn

Temat:

Głowice do mikrowygładzania otworów w nieobrotowych elementach foliowymi taśmami ściernymi typ GO-3, 4
Słowa kluczowe: microfinishing, mikrowygładzanie, dogładzanie, foliowe taśmy ścierne, głowice do mikrowygładzania
Adresat oferty: Przemysł elektromaszynowy, przemysł obrabiarek i narzędzi, serwis w zakresie motoryzacji
Kierownik zespołu: prof. nadzw.dr hab. inż. Ryszard Lewkowicz
Skład zespołu: dr inż. Ryszard Ściegienka, prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak, inż. Stanisław Bokiej
Opis: Głowice GO-3 i 4 służą do mikrowygładzania powierzchni otworów w nieobrotowych cylindrach na frezarce pionowej. Mocowane są w stożkowym gnieździe wrzeciona. W wyniku ruchu obrotowego wrzeciona zyskuje się przesuw i oscylacje taśmy. Opracowane są do taśm o szerokości 1/2”, do otworów o średnicy 50-100 mm i długości 12,7-200 mm. Charakteryzują je: obroty 90-320 1/min, prędkość przesuwu taśmy 70-600 mm/min, docisk rolki 0...40 N, wymiary gabarytowe 400x98x90(145) mm i masa ok. 6 kg, a GO-4 również częstotliwość oscylacji 90...320 1/min i amplituda A=1 mm. Masa koła zębatego wynosi ok. 2,9 kg a wyposażenia ok. 0,6 kg. Uzyskano bardzo gładkie powierzchnie o wartości parametru Ra=0,02 µm. Zainteresowanym podjęciem ich produkcji oferujemy dokumentację konstrukcyjną oraz technologię mikrowygładzania dostosowaną do wymagań użytkownika.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Transportu, dr inż. Ryszard Ściegienka, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, tel. 094-34-78-496, fax 094-34-26-753, e-mail: ryszard.sciegienka@tu.koszalin.pl

Obszar wyszukiwania:

Oferty współpracy z przemysłem i gospodarką (w tym działalność usługowa)

Dziedzina techniki:

Budowa i eksploatacja maszyn

Temat:

Głowica do mikrowygładzania wałków foliowymi taśmami ściernymi typ GW-1
Słowa kluczowe: microfinishing, mikrowygładzanie, dogładzanie, foliowe taśmy ścierne, głowice do mikrowygładzania
Adresat oferty: Przemysł elektromaszynowy, przemysł obrabiarek i narzędzi,
Kierownik zespołu: prof. nadzw. dr hab. inż. Ryszard Lewkowicz
Skład zespołu: dr inż. Ryszard Ściegienka, prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak, inż. Stanisław Bokiej, mgr inż. Leon Charkiewicz
Opis: Głowica GW-1 służy do mikrowygładzania powierzchni wałków na tokarce uniwersalnej. Umożliwia stosowanie taśm o szerokości 1/2”, 1” lub 2”. Charakteryzują ją: średnica obrabianego wałka 10-250 mm, prędkość przesuwu taśmy 0-90 m/min, częstotliwość oscylacji f=0-500 1/min, amplituda oscylacji A=2,5 mm, docisk rolki z siłą Fn=10-90 (max 200) N realizowany siłownikiem pneumatycznym zasilanym z sieci o ciśnieniu 0,6 MPa, napięcie wejściowe 230V, moc zainstalowana 400 W, wymiary gabarytowe 575x250x300 mm, masa ok. 25 kg. Głowica wyposażona jest w rolki dociskowe o twardości 30-90° Sh oraz w końcówkę układu chłodzenia. Uzyskano bardzo gładkie powierzchnie o wartości parametru Ra=0,01 µm. Zainteresowanym podjęciem ich produkcji oferujemy dokumentację konstrukcyjną oraz technologię mikrowygładzania dostosowaną do wymagań użytkownika.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Transportu, dr inż. Ryszard Ściegienka, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, tel. 094-34-78-496, fax 094-34-26-753, e-mail: ryszard.sciegienka@tu.koszalin.pl

Obszar wyszukiwania:

Oferty współpracy z przemysłem i gospodarką (w tym działalność usługowa)

Dziedzina techniki:

Budowa i eksploatacja maszyn

Temat:

Mikrowygładzanie powierzchni obrotowych zewnętrznych i wewnętrznych foliowymi taśmami ściernymi.
Słowa kluczowe: microfinishing, mikrowygładzanie, dogładzanie, foliowe taśmy ścierne, głowice do mikrowygładzania
Adresat oferty: przemysł elektromaszynowy, przemysł narzędziowy, regeneracja wałków
Kierownik zespołu: prof. nadzw. dr hab. inż. Ryszard Lewkowicz
Skład zespołu: dr inż. Ryszard Ściegienka, prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak, inż. Stanisław Bokiej, mgr inż. Leon Charkiewicz
Opis: Metoda mikrowygładzania powierzchni foliowymi taśmami ściernymi polega na ciągłym, powolnym wprowadzaniu taśmy w strefę obróbki. Ziarna ścierne wchodzą w strefę tylko jeden raz. Taśma wynosi ze strefy produkty obróbki w przestrzeniach międzyziarnowych i jest nawijana na rolkę folii zużytej, zapewniając czystość powierzchni obrobionej i brak jej „zbrojenia” ścierniwem. Dysponujemy prototypami czterech głowic do mikrowygładzania otworów GO-1…4 i prototypem głowicy do mikrowygładzania wałków foliowymi taśmami ściernymi GW-1. Możliwe jest obrabianie różnorodnych materiałów, w tym twardej caramiki technicznej. Na przedmiotach stalowych uzyskano bardzo gładkie powierzchnie o wartości parametru Ra=0,01 µm. Oferujemy usługi mikrowygładzania powierzchni obrotowych zewnętrznych i wewnętrznych foliowymi taśmami ściernymi.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Transportu, dr inż. Ryszard Ściegienka, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, tel. 094-34-78-496, fax 094-34-26-753, e-mail: ryszard.sciegienka@tu.koszalin.pl

Obszar wyszukiwania:

Projekty badawcze krajowe

Dziedzina techniki:

Mechanika

Dyscyplina naukowa: budowa i eksploatacja maszyn

Temat:

Głowice do mikrowygładzania powierzchni obrotowych zewnętrznych i wewnętrznych foliowymi taśmami ściernymi
Słowa kluczowe: microfinishing, mikrowygładzanie, dogładzanie, foliowe taśmy ścierne, głowice do mikrowygładzania
Opis: Efektem końcowym prac objętych projektem jest dokumentacja konstrukcyjna i prototypy czterech głowic do mikrowygładzania otworów i dwóch zasilaczy elektrycznych oraz jednej głowicy do obróbki powierzchni obrotowych zewnętrznych z zastosowaniem foliowych taśm ściernych. Charakterystyki opracowanych głowic: 1. Głowica do mikrowygładzania wałków umożliwiają obróbkę wałków o średnicy do 250 mm i długości do1000 mm. 2. Głowice do mikrowygładzania otworów umożliwiają mikrowygładzanie otworów o średnicach od 50-250 mm i długości do 200 mm. Wygładzanie otworów może odbywać się w jednym przejściu. 3. Stosowanie głowic i taśm zalecanych do obróbki pozwala uzyskiwać chropowatość powierzchni Ra= 0,01 μm.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Transportu, prof. nzw. dr hab. inż. Ryszard Lewkowicz, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, tel. 094-34-78-267, fax 094-342-67-53, e-mail: ryszard.lewkowicz@tu.koszalin.pl
Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik projektu: prof. nadzw. dr hab. inż. Ryszard Lewkowicz

Obszar wyszukiwania:

Patenty na wynalazki

Dziedzina techniki:

Mechanika precyzyjna

Słowa kluczowe:

foliowe taśmy ścierne, mikrofinishing, wygładzanie, głowica
Tytuł: Głowica do mikrowygładzania otworów foliowymi taśmami ściernymi
Twórcy: Ryszard Ściegienka, Ryszard Lewkowicz, Wojciech Kacalak
Data zgłoszenia: 29.11.2010
Nr zgłoszenia: P. 393071
Data uzyskania prawa: w oczekiwniu
Nr prawa wyłącznego: w oczekiwaniu
Skrót opisu: Układ przesuwu foliowej taśmy ściernej 9 ma związany z korpusem 1 wysięgnik 2, umieszczany w otworze obrabianym równolegle do jego osi. Na końcu wysięgnika 2 znajduje się podatna końcówka robocza 3, po której przewija się taśma ścierna 9, a ponadto wysięgnik ma elementy prowadzące 46, 47 taśmę ścierną 9, natomiast rolka 5 taśmy nowej i rolka 6 taśmy zużytej umocowane są do korpusu 1, po stronie przeciwnej do wysięgnika 2. Napęd na rolkę 6 taśmy ściernej 9 zużytej, przekazywany jest od zespołu 7 napędu przesuwu taśmy ściernej 9, znajdującego się pod korpusem 1, poprzez reduktor R1, przekładnię ślimakową R2, wałek 26, wkładkę redukcyjną 28, kołki 30, na tulejkę 29 rolki 6 taśmy zużytej. Podatna końcówka robocza 3 ma postać rolki dociskowej albo ślizgacza dociskowego o krzywiźnie zarysu 1/Rp, równej lub większej od krzywizny zarysu otworu przedmiotu obrabianego 10.
Załączniki:
Pliki:
rysunek.pdf
2012-01-19 09:52:49
Rozmiar: 75.72 kb

Obszar wyszukiwania:

Patenty na wynalazki

Dziedzina techniki:

Mechanika precyzyjna

Słowa kluczowe:

głowica, mikrowygładzanie, powierzchnia, foliowe taśmy ścierne
Tytuł: Głowica do mikrowygładzania foliowymi taśmami ściernymi zewnętrznych powierzchni walcowych
Twórcy: Ryszard Ściegienka, Ryszard Lewkowicz, Wojciech Kacalak, Leon Charkiewicz, Stanisław Bokiej
Data zgłoszenia: 13.12.2010
Nr zgłoszenia: P. 393247
Data uzyskania prawa: w oczekiwaniu
Nr prawa wyłącznego: w oczekiwaniu
Skrót opisu: Obróbka powierzchni przedmiotów w niskich temperaturach i w próżni pozwala na mikroskrawanie z bardzo małymi głębokościami, uzyskanie bardzo wysokich gładkości oraz fizycznej i chemicznej czystości powierzchni obrobionych. Układ ma poza komorą próżniową stacjonarny podzespół związany z ramą stanowiska próżniowego 12, zawierający łącznik 13, tuleję 9, wkładkę termoizolacyjną 45, łożysko toczne 8 współpracujące z obrotową tuleją 7 zamocowaną na tylnej końcówce wrzeciona 4. Do wnętrza obrotowego wrzeciona 4 wprowadzono nieobrotową, długą rurkę 29 znajdującą się w rurce 30 o większej średnicy, stanowiącej termoizolujący płaszcz próżniowy zewnętrzny i doprowadzającą pary powstające z ciekłego azotu do wnętrza trzpienia 18, przy czym wrzeciono 4 i trzpień 18 mają osadzone elementy termoizolacyjne 6 i 20. Ponadto układ ma rurkę 32 wyjścia do pompy próżniowej z zaworem próżniowym 33, oraz rurkę 34 wyprowadzającą pary azotu do atmosfery, która wychodzi poprzez wkładkę termoizolacyjną 45, tuleję 9 i łącznik 13. W otworach elementów termoizolacyjnych 6 i 20 umieszczona jest rurka cienkościenna 44, a przestrzeń utworzona między rurką 44 i płaszczem 30 rurki doprowadzającej oraz przestrzeń 39, połączona jest z wyprowadzającą do atmosfery rurką 34.
Załączniki:
Pliki:
rysunek.pdf
2012-01-19 10:04:31
Rozmiar: 123.43 kb

Obszar wyszukiwania:

Patenty na wynalazki

Dziedzina techniki:

Mechanika precyzyjna

Słowa kluczowe:

komora próżniowa, mikrowygładzanie, foliowe taśmy ścierne
Tytuł: Przyrząd do mikrowygładzania foliowymi taśmami ściernymi powierzchni wałków umieszczonych w komorze próżniowej
Twórcy: Ryszard Ściegienka, Ryszard Lewkowicz, Wojciech Kacalak, Stanisław Bokiej, Andrzej Markiewicz
Data zgłoszenia: 20.12.2010
Nr zgłoszenia: P. 393355
Data uzyskania prawa: w oczekiwaniu
Nr prawa wyłącznego: w oczekiwaniu
Skrót opisu: Przyrząd ma podzespół ruchu oscylacyjnego złożony z wałka napędowego WN, napędzającego przekładnię zębatą stożkową z12/z13, która napędza poziomy wałek mimośrodowy WM z łożyskiem Ł6, współpracującym z popychaczem PO, połączonym z korpusem K podzespołu napędu przesuwu folii NF, poddawanego oscylacjom o amplitudzie A równej albo mniejszej od mimośrodowości e. Wałek mimośrodowy WM ułożyskowany tocznie w łożyskach Ł4 i Ł5 korpusu ZO, otrzymuje napęd od wałka WN przez wpustowe połączenie suwliwe i stożkowe koło zębate z12, ułożyskowane w korpusie zespołu oscylacyjnego ZO łożyskiem tocznym Ł3 i przez koło z13. Podzespół napędu przesuwu folii NF, zawieszony jest na dwóch sprężynach płaskich S1 i S2 przymocowanych do płyty suportu PS i przesuwa się z nią z prędkością posuwu vp oraz wykonuje równocześnie ruch oscylacyjny o amplitudzie A, a wałek napędowy WN napędza zespół kół zębatych z1z11, silnie redukujących obroty rolki RN nawijającej folię F, przy czym koła zębate z1z11 łożyskowane są w ściankach korpusu przyrządu K. Folia F dociskana jest do przedmiotu obrabianego PR podatną rolką dociskową RD, umieszczoną w widełkach WI, przesuwanych sprężyną śrubową SW, której napięcie reguluje się nakrętkami N5 i N6.
Załączniki:
Pliki:
rysunek.pdf
2012-01-19 10:06:43
Rozmiar: 106.21 kb

1

Popularne słowa kluczowe:

adaptacyjny model powierzchni, adhezja, aktywa finansowe, aktywa rzeczowe, aktywność, aktywność amylolityczna, akumulatory, akustyka pomieszczeń, akwizycja danych, Al2O3, algorytmy genetyczne, algorytmy i systemy kryptograficzne, amortyzatory, analiza, analiza częstotliwościowa, analiza ekonomiczna, analiza ekonomiczno- finansowa, analiza energetyczna, analiza falkowa, analiza fizyko-chemiczna, analiza fizykochemiczna, analiza ilościowa, analiza ilościowa zawartości mykotoksyn, analiza numeryczna, analiza porównawcza, analiza rynku, analiza sensoryczna, analiza składu chemicznego, analiza sprawozdań finansowych, analiza stochastyczna i nieliniowa, analiza termiczna, analiza wielkości cząstek, analizator azotu, analizator węgla, analizy, analizy fizykochemiczne, antena, AOX, aproksymacja falkowa, architektury równoległe, ASP, ataki PAA, audyt marketingowy, automatyczne sterowanie, automatyka procesów, automatyzacja, automatyzacja procesów, awaryjność, azot mineralny, azotu, badania, badania eksploatacyjne, badania marketingowe, badania materiałów, badania szczegółowe struktury energetycznej półprzewodników, badania wód, badania wytrzymałości materiałów, badania wytrzymałościowe stali budowlanych, badania „In situ”, bakterioza pierścieniowa, barwa, barwny indykator, bazy danych, belka na podłożu nieliniowym, beton komórkowy, bezpieczeństwo emisji elektromagnetycznej systemów komputerowych, bilansowanie diet, bio-membrana polifenolowa, bioanalityka, biogazownie, biologiczne środki ochrony roślin, biomasa, biomateriały metalowe; magnetoelektropolerowanie, biomateriały; magnetoelektropolerowanie; warstwa wierzchnia, biopaliwa, biopaliwo, biopreparaty, bioreaktor, biosensory, biotechnologia, biznes, boczniak ostrogowaty; glukozynolany; owocnikowanie; przechowywanie grzybni, BPM, bramki CMOS, bramki prądowe, brzeczka piwna, budowa, budowa strukturalna, budownictwo, budownictwo z materiałów naturalnych, budynki wielokondygnacyjne, budżetowanie działalności, c/a, CAD, CAD/CAM, CAE, cechy fizykochemiczne, centra historycznych miast, ceramiczne narzędzia ścierne, ceramiczne narzędzia ścirene, certyfikaty, charakterystyki prądowo-napięciowe, charakterystyki prędkościowe, chemiczne i biologiczne wód i osadów dennych, chitozan, chleb, chlorki, chromatografia, chłodnictwo, chłodzenie, ciągi komunikacyjne, cięcie materiałów, cienkie powłoki węglowe, cienkie warstwy, ciepło, ciepło spalania, ciśnienie akustyczne, ciśnieniowa struga wodna, city, Cl2, Clavibacter, cloud computing, CO, CO2, CSP, cyfrowe układy prądowe, cząstki lodowe, czynniki makroekonomiczne, czynniki mikroekonomiczne, czynniki rozwoju, czyszczalnia, czyszczenie, czyszczenie powierzchni, czyszczenie powierzchni technicznych, dawki, decyzje operatywne i strategiczne, definicja podstawowych pojęć stosowanych w biznesie, deodoryzacja, destylacja, dezintegracja materiałów, di-tlenek tytanu, diagnostyka, diagnostyka pojazdów, diagnostyka procesu szlifowania, diagnostyka samochodowa, diagnostyka ściernic, diody, diody Schottky'ego, DMO, dobór maszyn, doczyszczanie ścieków, dogładzanie, dotacje, drapieżne roztocze, drgania, drgania belki na podłożu lepkosprężystym, drgania cieczy, drgania mechaniczne, droga, drogi, DTM, dwu-fazowe materiały kompozytowe, dynamika konstrukcji, dynamika podłoża, działania, długopis, EDS, efektywność, efektywność energetyczna, ekoanalityka, ekoenergetyka, ekoenergetyka rozproszona, ekologia, ekonometria, ekonomia, ekotoksykologia, ekranowanie, ekspertyza, ekspertyzy, eksploatacja, elastooptyka, elastyczność silnika, elektrochemia, elektroforeza, elektrolit stały, elektronowy mikroskop skaningowy, elektrotechnika, elektrotechnika samochodowa, element elektroniczny, elementy mocy, eliminacja drgań, ELISA, emisja spalin, emisja zanieczyszczeń, energia, energia elektryczna, energia kinetyczna, energia odpadowa, energia uderzenia, energoelektronika, energooszczędność, enzym amylolityczny, enzymy, erozja hydrostrumieniowa, ERP, etyka, etyka biznesu, etyka public relations, Euro2012, Europa, eutrofizacja, fale temperaturowe, fermentacja, fermentacja metanowa, fermentacja mlekowa, ferroelektryki, finansowanie przedsiębiorstw, fizyczne właściwości gleby, foliowe taśmy ścierne, formowanie, fosfor przyswajalny, foto-Fenton, fotoakustyka, fotogrametria, fotokataliza, frakcja, frakcja organiczna, frezowanie, fulereny, fundusze Unii Europejskiej, fundusze wsparcia MSP, futerał, gaz wodny, gazy spalinowe, generator, geodezja inżynieryjno-przemysłowa, geometria ostrza, GIS, gleba, globalna platforma testowa, gluten, gmina, gospodarka, gospodarka osadowa, gospodarka turystyczna, gospodarstwa domowe rolników, GPS, grunty słabonośne, głowica, głowice do mikrowygładzania, harmonogramowanie, hałas, hałas., heterogeniczny katalizator, homogenizacja, HPLC, hurtownie danych, hydroklasyfikacja, hydrostrumieniowa obróbka powierzchni, hydrostrumieniowe kształtowanie obiektów przestrzennych, identyfikacja mikroorganizmów, impedancja termiczna, impregnacja, informatyka, inkubator, innowacje techniczne, innowacyjne narzędzia ścierne, instytucje lokalnych i regionalnych rynków pracy, instytucje wspierające, integracja, integracja rynków w Unii Europejskiej, integralność, interferometria światła białego, internet, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, ITIL, J2EE, jakość powierzchni, jednoprzejściowe szlifowanie, jednostki samorządu terytorialnego, JME, JSE, kadź wirowa, kaloryczność osadu ściekowego, kamera szybkostrzelna, kamera termowizyjna, kapitał ludzki, karby, katalizator cienkowarstwowy, katalizator metalowy, kawitacja, kierunki użytkowania, klimatyzacja, klony, koagulacja, komora próżniowa, komora wędzarnicza, kompaktowy, kompost z osadów ściekowych, kompostowanie, kompozyt mineralny, kompozyty, komputerowe wspomaganie projektowania, komunalne, komunikacja, komunikacja radiowa, koncepcja strategii rozwoju, kondycjonowanie narzędzi ściernych, konsorcjum, konstrukcja, konstrukcja stalowa, konstrukcje budowlane, konstrukcje cięgnowe, konstrukcje geotechniczne, konstrukcje stalowe, konstrukcje z betonu, konstrukcje z drewna litego do 40m rozpiętości; korozyjność konstrukcji stalowych i żelbetowych, konstrukcje zespolone stalowo-betonowe, kontrola czynna, kontrola niedestrukcyjna, konwersja, kopalnia, kora wtórna, kosiarka-podkaszarka, kotły grzewcze, kreatywność, kręgi, kropki kwantowe, kruche pękanie materiału ceramicznego, krzywe kalibracyjne, kształtowania przestrzennego obiektów, kultura organizacyjna, kwas askorbinowy, Lactobacillus, lakierowanie, legalizacja narzędzi pomiarowych, liczba opadania, literatura, lokalne źródła biomasy, mąka; porastanie zbóż, makrocząsteczka, makrogeometria, makroorganizmy, makrozoobentos, manipulator, mapa, mapy cyfrowe, mapy hałasu, marketing relacyjny, marszrutowanie, masowy wskaźnik szybkości płynięcia, maszyna, maszyna pomiarowa, maszyny, maszyny i urządzenia energetyczne, materiał biologiczny, materiały budowlane, materiały ceramiczne, materiały opakowaniowe, materiały opakowaniowe wielowarstwowe, materiały polimerowe, materiały ścierne, materiały trudnoobrabialne, małe i średnie przedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa, mechanika gruntów, mechanika zmęczenia, mechanizmy precyzyjne, mechanizmy zniszczenia, mechatronika, media elektroniczne, metale ciężkie, metoda elementów brzegowych, metoda elementów skończonych, metoda laserowa, metody optyczne, metody pogłębionego utleniania, metody PVD, metody redukcji przepięć, metody zarządzania, metrologia, metrologia optyczna, metrologia powierzchni, miasto, microfinishing, mięso, mieszanina polimerów, mikro-obróbka, mikro-przecinanie, mikro-struga wodno-ścierna, mikrobiologia, mikrofinishing, mikrogeometria, mikroinżynieria, mikroklimat, mikrokontrolery, mikromaszyna wytrzymałościowa, mikroobróbka, mikroorganizmy, mikroskop optyczny, mikroskrawanie, mikrostruktura powierzchni, mikrowygładzanie, mini energetyka, mobilne systemy pomiarowe, model symulacyjny, modele ekonometryczne, modele obliczeniowe, modele wektorowo-autoregresyjne, modele z dyskretną zmienną zależną, modelowanie, modelowanie procesów biznesowych, modelowanie systemów, modulatory hormonalne, modyfikowany zeolit, monitoring, monitorowan, monitorowanie, monitorowanie i nadzorowanie narzędzi ściernych, monitorowanie i nadzorowanie procesów szlifowania, monitorowanie i sterowanie procesami obróbkowymi w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego (nadążne sterowanie względem powierzchni swobodnych), montaż, motoryzacja, MRP, MRP II, MSK Kosman, mycie, myśl polityczna, nadwyżki ekonomiczne, nadzorowanie, nadzorowanie procesu szlifowania, nagniatanie, nanocząsteczka, nanocząsteczki metali, nanoinżynieria, nanokompozyty, nanomaterials, nanomateriały, nanoszlifowanie, nanowarstwy, nanowygładzanie, napędy, naprawa, naprawa maszyn, naprężenia, narzędzia PCBN, narzędzia ścierne, narzędzie, narzędzie ścierne, nasypy, naukowa interaktywna telewizja HD, nawierzchnia drogowa, nawierzchnia gruntowa, nawóz mineralny, nawożenie, nawozy mineralne, NET, neutralizacja, nicienie, niekonwencjonalny plecak, nieliniowość fizyczna, niepełnosprawni, niwelator, NMT, NO, NO2, nowe czynniki chłodnicze, nowoczesne koncepcje, nowoczesne maszyny, numeryczna symulacja obróbki wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną, obciążenia fiskalne, obciążenia wyjątkowe, obiekt, objętościowy wskaźnik szybkości płynięcia, obliczenia numeryczne., obniżenie kosztów, obrabiarka, obrabiarki sterowane numerycznie, obraz bitmapowy, obraz cyfrowy powierzchni obrobionej, obróbka, obróbka Inconelu i tytanu, obróbka korpusów (centra frezarskie), obróbka kształtująca powierzchni, obróbka poprzedzająca, obróbka powierzchni, obróbka powierzchniowa, obróbka skrawaniem, obróbka ubytkowa, obróbka wykańczająca, obserwacja i rejestracja obrazów, obszary wiejskie, obsługa klienta, ocena maszyn do ochrony roślin pod kątem jakości wykonywanych zabiegów, ocena wrażliwości na antybiotyki, ochrona, ochrona powierzchniowa, oczyszczanie rurociągów oraz budowlanych obiektów konstrukcyjnych, oczyszczanie ścieków, oczyszczanie wody, oczyszczanie wody i ścieków, odkształcenia, odnawialne źródła energii, odór, odpadów, odpadowe kruszywo drobnoziarniste, odpady, odpady komunalne, odwadnianie, odwrotne zjawisko piezoelektryczne, ogniwo elektrochemiczne, opakowania, opakowanie, oprogramowanie, opryskiwacz, optyka cyfrowa, optymalizacja, optymalizacja nieliniowa, optymalizacja obróbki wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną, organiczna, organizacja, ortofotomapa, osad czynny, osad ściekowy, osady denne oraz osady ściekowe, osady ściekowe, oscyloskop, osoby niepełnosprawne, ośrodek rozdrobniony, ośrodki przedsiębiorczości, ostrze tnące, oszczędzanie energii, otolity, owadobójcze nicienie, oznaczanie, oznaczanie alkoholu, oznaczenie azotanów, oznaczenie azotu, oznaczenie białka ogólnego, pakowanie próżniowe, pakowanie w modyfikowanej atmosferze i w próżni, palec, panel operatorski, para wodna, parametr termoczuły, parametry fizyczne, parametry przewodności cieplnej, parametryoptyczne i rekombinacyjne, parcie czynne, partnerstwo w gospodarce, PCB, peptrydy antybakteryjne i antygrzybowe, PFRON, pH, piekarnictwo, pionier, pionownik, piła wolnoobrotowa, plan marketingowy, planowanie nieliniowe, plastyczne płynięcie, plastyczne płynięcie materiałów kruchych, platyna, PLC, plon, plon biomasy, podatne mocowanie, podbudowa drogowa, podwójna warstwa elektryczna, podwozia, podłoże gruntowe, poezja, pojazd mechaniczny, pojazdy samochodowe, pokrowiec, pokrycia lakiernicze, pole akustyczne, pole elektromagnetyczne, polepszacz, polepszacz gleby „EKO-KOMP”, polianilina, polichlorowane bifenyle (PCB), polimer butadienowo-styrenowy, polimer butadionowy, polimer przewodzący, polimery, polimery przewodzące, polityka społeczna, pomiar, pomiar geometrii kół, pomiar luzu, pomiar temperatury, pomiar wielkości geometrycznych, pomiary, pomiary do celów diagnostycznych, pomiary elektryczne, pomiary przemieszczeń i odkształceń, pomiary struktury geometrycznej powierzchni, pomiary stykowe, pomiary wielkości elektrycznych, pomiary współrzędnościowe, pomiary wytrzymałościowe w próżni i różnych temperaturach., Pomorze Środkowe, pompy ciepła, potencjał, powiązanie procesów ekonomicznych, powierzchnia, powierzchnia walcowa, powierzchnie obrobione, powierzchnie walcowe, powierzchnie walcowe wewnętrzne, powszechna archiwizacja, powłoki nanokompozytowe; tlenki metali i niemetali, powłoki ochronne, poziom ciśnienia akustycznego, poziom wody gruntowej, pozycjonowanie, półprzewodniki, PR, precyzyjne pomiary wielkości geometrycznych, precyzyjne przecinanie, precyzyjne szlifowanie, preparat, próba wytrzymałościowa, proces, proces wytłaczania, procesor sygnałowy, procesory sygnałowe, procesy, procesy produkcyjne, procesy przemysłowe, próchnica, produkt spożywczy, produkty rolno-spożywcze, profilaktyka chorób dietozależnych, profilometr, profilometr stykowy, profilometria konfokalna, profilometria stykowa, prognozowanie, programator, programowanie, programowanie CNC, programowanie robotów przemysłowych, progressive technologies, projektowanie, projektowanie układów, promienie twarde, promienie twarde płetw, promocja, propagacja zakłóceń hydrodynamicznych wzdłuż rurociągów, przechowywalność, przechowywanie, przednie zawieszenie, przedsiębiorczość, przedsiębiorczość akademicka, przedsiębiorstwa rolnicze, przedsiębiorstwo, przegroda budowlana, przegub, przejściowa impedancja termiczna, przekrycie obiektu budowlanego, przekładnie, przekładnie zębate i ślimakowe, przemiany – społeczność lokalna i regionalna – Europa, przemieszczające się obciążenia, przemieszczające się obciążenie, przemieszczenie, przenośnik, przepięcia, przetwarzanie 2D, przetwarzanie i analiza obrazu, przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów i dźwięku, przetwarzanie informacji, przetwarzanie tworzyw sztucznych, przetwornik częstotliwości, przetworniki a/c, przetworniki a/c i c/a, przetwórstwo, przetwórstwo tworzyw wielkocząsteczkowych, przewodzące polimery, przewodzący polimer butadienowy, przeżywalność nicieni, przychody i koszty, przyrząd rehabilitacyjny, przyrządy mocy, przyspieszenie drgań, public relations, public transport, punkty krytyczne skażeń mikrobiologicznych, PVD, płaskich, płaskorzeźba, płytka mikroskopowa, płytki PCB, rachunkowość językiem biznesu, racje pokarmowe, racjonalne żywienie, reaktor, realizacja, recyklaty, recykling, redystrybucja sił, regeneracja ściernic, regeneracja ścierniwa, regeneracja ziaren ściernych, region turystyczny, rejestracja i monitorowanie, rejestracja obrazów szybkozmiennych, rektyfikacja, rekultywacja, rekultywacja jezior, reologia, rezonans plazmonowy, rezystancja termiczna, RLC-metria, robot, robot przemysłowy, roboty, rolnictwo ekologiczne, rośliny uprawne, rozbiór, rozciąganie, rozciąganie udarowe, rozdrabnianie tworzyw polimerowych, rozdrabnianie ziaren ściernych, rozmrażanie produktu, rozpraszanie światła, rozproszone systemy pomiarowe, rozpylacz, rozwinięcia falkowe, rozwój, rurociąg, rurociągi, ryby, rynek pracy, rynki finansowe, rządowe programy pomocnicze, rzepak, SaaS, satelitarna technika laserowa, ścieki, ścieków, ściernica, ściernice, ściernice o strefowo zróżnicowanej budowie, ściskanie, sedymentacja, segmenty rynku, segregacja odpadów stałych, sektor MSP, sektor usług, SEM, sensoryka, separatory kamieni, serwer, siarka, siarki i chloru, sieć bezprzewodowa eduroam, sieć komputerowa, sieci bezprzewodowe, sieci komputerowe, siedziska, siedzisko, silnik, silnik spalinowy, silniki spalinowe, siła, siła rynkowa firmy, skaterometria laserowa, skażenia mikrobiologiczne, skrawanie, skład chemiczny, skład chemiczny biomasy, skład fazowy, skład spalin, składniki odżywcze, SO2, SOA, software, sondy do poboru prób środowiskowych, sorpcja, sortowniki, spalanie, spalanie paliwa, specjacja fosforu w osadach dennych, spektrofotometr dwuwiązkowy, spektroskopia fotoakustyczna, spoiwa ceramiczne, sposoby pomiaru wartości przedsiębiorstwa, sprawdzenie, środowisko elektromagnetyczne, SSE, stateczność, statyka, sterowanie, sterowanie CNC, sterowanie komputerowe, sterowanie procesem szlifowania, sterowanie z wykorzystaniem luminancji, sterownik PLC, sterowniki PLC, sterydy, stolik roboczy, stopień degradacji, stopień krystaliczności, stopy procentowe, strategie konkurencyjności, strategie personalne, strefa tarczowa, struga wodno-ścierna, struktura, struktura geometryczna, struktura geometryczna powierzchni, struktura majątku, struktura źródeł finansowania, studnie głębinowe, style i metody zarządzania przedsiębiorstwem, stylus, substancje organiczne, substancje tłuszczowe i olejowe, substrat, sucha bateria, surface topography, surowce rolno-spożywcze, surowiec, surowiec rolniczy, suszenie, sygnał akustyczny, symulacja, symulacja CFD, symulacja stanów przejściowych, symulacje, symulacje komputerowe, synteza, system automatycznego sterowania, system CAD/CAM, system dokształcania., system edukacji, system ekspertowy, system finansowania zatrudniania osób niepełnosprawnych, system komputerowy, system Lab, system mikroprocesorowy, system operacyjny, system zarządzania jakością, systemy energoelektroniczne, systemy informatyczne, systemy ortogonalne, systemy rozproszone, systemy sieciowe, systemy sterowania i kontroli, systemy zarządzania, szafa termiczna, szara strefa, szczelność, szerokopasmowy internet, szkolenia, szkolenie, szlifierka, szlifowanie, szlifowanie ceramiki, szlifowanie jednoprzejściowe, szlifowanie materiałów ceramicznych, szlifowanie materiałów kruchych w warunkach plastycznego płynięcia materiału ceramicznego w strefie obróbki, szlifowanie otwo- rów, szlifowanie otworów, szlifowanie powierzchni kształtowych, szlifowanie powierzchni płaskich, szlifowanie powierzchni swobodnych, szlifowanie powierzchni walcowych zewnętrznych, szlifowanie wałków, szlifowanie z zastosowaniem zespołu nanodosuwu, sztuczna inteligencja, tachimetr, technika laserowa, technika rolnicza, techniki separacji molekularnej, technologia, technologia i koszty produkcji, technologia produkcji, technologia uprawy roli, technologia żywności, technologie hydrostrumieniowe, technologie informacyjne w zarządzaniu, technologie proekologiczne, teledetekcja, TEM, temperatura, tempo wzrostu, teodolit, termokompresja, termowizja, TLC, tlenek aluminium, toczenie, topografia powierzchni, topografia powierzchni technicznych, torba-pojemnik, transfer, transfer technologii, transformacja fouriera, transformata pakietów falkowych, transport, transport ekologiczny, tranzystory bipolarne i polowe, tranzystory JFET, tranzystory MOSFET, tranzyt L2, trwałość, tryskacz, twardość w skali Shore’a A i D, tworzenie gron przedsiębiorstw w aktywizacji rynków regionalnych, tworzywa polimerowe, tworzywo pierwotne, tworzywo polimerowe, tłoczenie, uchwyt, udarność, uderzenia hydr, uderzenia hydrodynamiczne w rurociągach, układ, układ dolotowy, układ hydrauliczny, układ jezdny, układy FPGA, układy reprogramowalne, UML, unconventional transport solution, uprawa, urządzenia wysokotemperaturowe, ustalanie wyniku działalności gospodarczej, ustawienia kół, usuwanie, usuwanie fenolu, usługi edukacyjne, usługi kampusowe, usługi sieci PIONIER, usługi turystyczne, utylizacja biomasy, utylizacja pocisków artyleryjskich, walcowa powierzchnia wewnętrzna, walcowanie na zimno, warstwa wierzchnia, wartość intelektualna, wartość opałowa, wartość przedsiębiorstwa, wartości niematerialne, WEB 2.0, węglik krzemu, węzeł, wibroizolacja, wideokonferencje, wiek, wiek i tempo wzrostu długości i masy, Wielka Brytania, wielomiany adomiana, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), wierzba energetyczna, wieś, wilgotność biomasy, wilgotność zboża, witamina C; kolorymetria, woda, woda gruntowa, wodór, wózek badawczy, wózek inwalidzki, współczynnik mocy, współpraca, współrzędnościowa maszyna pomiarowa, współrzędnościowa technika pomiarowa, WWA, www, wychłodzenie, wyciągi roślinne, wygładzanie, wygładzanie ścierne, wymiana ciepła i masy w przegrodach budowlanych, wymienniki ciepła, wypalanie, wypłukiwanie materiałów wybuchowych, wysokociśnieniowa obróbka hydrostrumieniowa powierzchni, wysokociśnieniowa obróbka wodno-ścierna, wysokociśnieniowa pompa hydrauliczna, wysokociśnieniowa struga hybrydowa, wysokociśnieniowa struga wodna, wysokociśnieniowa struga wodno-lodowa, wysokociśnieniowa struga wodno-ścierna, wysokociśnieniowa struga wody, wytrzymałość, wytrzymałość materiałów, wytwarzanie, wytłaczanie, wytłaczanie autotermiczne, wytłaczanie ślimakowe, wytłaczarka, wytłaczarka autotermiczna, wytłaczarka ślimakowa, wytłaczarka tarczowa, wytłaczarka tworzyw sztucznych, wytłoczka, wyważanie dynamiczne, wzmacnianie, wzmacnianie gruntów słabych, wzmocnienie podłoża gruntowego, właściwości cieplnych, właściwości glebowe, właściwości mechaniczne, właściwości mechaniczne materiałów, właściwości termiczne, właściwości tribologiczne, właściwości tribologiczne i mechaniczne; rozpylanie magnetronowe, właściwości użytkowe, zafałszowania, zagęszczenie, Zakład Pracy Chronionej, zamykarka próżniowa, zanieczyszczenia, zanieczyszczenia mikrobiologiczne, zarządzanie, zarządzanie jakością, zarządzanie potencjałem organizacyjnym, zarządzanie produkcją, zarządzanie projektami, zarządzanie techniką rolniczą;. uprawy ekologiczne; technika rolnicza; biologiczne środki ochrony roślin; uprawa ziemniaka jadalnego; biomasa na cele , zarządzanie wiedzą, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie zmianami, zatrudnianie osób niepełnosprawnych, zatrudnienie, zawartość popiołu, zawartość w biomasie popiołu, zawiesinowa struga wodno-ścierna, zawieszenia, zbiornik, zbiornik płynu, zbiornik wodny, zbrojenie rozproszone, zdjęcia fotogrametryczne, zdolność do odkształcenia, zdrowotność, zeolit naturalny, zeolit naturalny modyfikowany, zeolity naturalne, zestaw OxiTop, ziarna ścierne, ziarno ścierne, ziemniak, ziemniaka peptydy antybakteryjne, zjawiska termiczne, zjawisko fotoakustyczne, zjawisko fotowoltaiczne, zmienna prędkość obrotowa, zmienne obroty, znaki firmowe, zużycie i trwałość narzędzi ściernych, zużycie ostrza, zużycie ziaren ściernych, związki organiczne i mineralne, żywność, żywotność i zdrowotność nasion, ZZL, złącze OBD, łańcuch wartości, łańcuchy polimerowe, łopatki silników samolotowych


partnerzy

Baza powstała w ramach projektu "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej".
Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (90%) oraz Politechnikę Koszalińską (10%)